• KANDINSKY - VỀ CÁI TINH THẦN TRONG NGHỆ THUẬT

    (26/03/2015)

    "Về cái tinh thần trong nghệ thuật" là một trong số ít cuốn sách lý thuyết đầu tiên và quan trọng nhất của Kandinsky, và cũng là cuốn sách lý thuyết quan trọng nhất trong lịch sử nghệ thuật thế giới.

Các tin đã đưa