• KANDINSKY - VỀ CÁI TINH THẦN TRONG NGHỆ THUẬT

  (26/03/2015)

  "Về cái tinh thần trong nghệ thuật" là một trong số ít cuốn sách lý thuyết đầu tiên và quan trọng nhất của Kandinsky, và cũng là cuốn sách lý thuyết quan trọng nhất trong lịch sử nghệ thuật thế giới.

 • HỘI HỌA SƠN MÀI VIỆT NAM - QUANG VIỆT

  (26/03/2015)

  Lịch sử hội họa, trên phương diện kỹ thuật, chính là sự trả lời cho câu hỏi: vẽ trên cái gì và vẽ bằng cái gì? (sur quoi et avec quoi?).

 • MỸ THUẬT SÀI GÒN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  (26/03/2015)

  Để nhìn lại quá trình phát triển của Mỹ thuật Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh từ đầu thế kỷ XX đến nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Hội Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị - Hội thảo "Mỹ thuật Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2013 tại Tp. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các bài viết cho Hội thảo và các bài viết khác về Mỹ thuật Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh, Hội Mỹ thuật Việt Nam ra cuốn sách Mỹ thuật Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh.

 • MỸ THUẬT ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

  (26/03/2015)

  Để nhìn lại quá trình phát triển của Mỹ thuật Đồng bằng sông Hồng từ đầu thế kỷ XX đến nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị - Hội thảo "Mỹ thuật Đồng bằng sông Hồng lần thứ I năm 2014 tại thành phố Hạ Long.

 • MỸ THUẬT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU ONG

  (26/03/2015)

  Để nhìn lại quá trình phát triển của Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long từ đầu thế kỉ 20 đến nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị - Hội thảo "Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I năm 2012 tại thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang. Trên cơ sở các bài viết cho Hội thảo và các bài viết khác về Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long, Hội Mỹ thuật Việt Nam ra cuốn sách “Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long”.

 • MỸ THUẬT NAM MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

  (26/03/2015)

  Để nhìn lại quá trình phát triển của Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên từ đầu thế kỉ 20 đến nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Liên hiệp Văn học tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ I năm 2013 tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định”. Trên cơ sở các bài viết cho Hội thảo và các bài viết khác về Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên, Hội Mỹ thuật Việt Nam ra cuốn sách Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên.

 • MỸ THUẬT BẮC MIỀN TRUNG

  (25/03/2015)

  Từ đầu thế kỉ 20, Bắc miền Trung đã hình thành nghệ thuật tạo hình hiện đại. Nhiều hoạ sĩ Bắc miền Trung đã theo học và tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, một số đã trở về Huế làm việc và sáng tác, một số hoạ sĩ Hà Nội đã vào miền Trung sáng tác, Bắc miền Trung còn có trường Cao Đẳng Mỹ thuật Huế, sau này là Đại học Nghệ thuật Huế đã đào tạo được nhiều hoạ sĩ, nhà điêu khắc cho cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Các tin đã đưa