E-mail        Print        Font-size  
 • THÔNG BÁO SỐ 1 - Cuộc vận động sáng tác Mỹ thuật toàn quốc đề tài “Lực lượng vũ trang- chiến tranh cách mạng” (giai đoạn 2016 – 2020)


  I. THỂ LỆ:

  1. Đối tượng gửi tác phẩm tham gia triển lãm

  - Là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lớn.

  - Các thành viên Hội đồng nghệ thuật có tác phẩm được tham gia triển lãm nhưng không được dự giải thưởng.

  2. Nội dung tác phẩm

  - Phản ánh truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, các trận đánh lớn, các chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử quân sự Việt Nam.

  - Ca ngợi tinh thần yêu nước sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, phản ánh các hoạt động huấn luyện, chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

  - Những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nêu bật hình ảnh người chiến sĩ hôm nay, hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của LLVT nhân dân trong các cuộc kháng chiến và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

  3. Thời gian sáng tác tác phẩm

  Tác phẩm được sáng tác trong thời gian: Từ tháng 10/2014 đến tháng 8/2019.

  4. Quy định về tác phẩm

  Các thành phần bao gồm: Hội họa, Đồ họa, Điêu Khắc

  4.1 Hội họa: Kích thước chiều lớn nhất không quá 200cm, chiều nhỏ nhất không dưới 60cm.Tác phẩm phải có khung để trưng bày.

  4.2 Đồ họa: Kích thước chiều lớn nhất không quá 200cm, chiều nhỏ nhất không dưới 40cm. Tác phẩm phải có khung để trưng bày.

  4.3 Tượng: Kích thước chiều lớn nhất không quá 200cm. Trọng lượng không quá 200kg.

  4.4 Phù điêu: Chiều lớn nhất không quá 200cm, chiều nhỏ nhất không dưới 60cm; trọng lượng không quá 50kg, có đủ khung, giá trưng bày.

  Trường hợp quá 50kg với phù điêu và 200kg với tượng tròn, tác giả phối hợp cùng Ban tổ chức để vận chuyển, trưng bày.

  5. Quy định về ảnh chụp tác phẩm:

  Kích thước ảnh (20x30cm) yờu cầu rõ ràng về hình và màu sắc.

  - Hội họa, Đồ họa, Phù điêu: 01 ảnh

  - Tượng tròn, tượng đài: 03 ảnh (mặt trước, bên trái, bên phải)

  Ban tổ chức được quyền sử dụng ảnh tác phẩm để phục vụ việc in ấn, tuyên truyền cho triển lãm không nhằm mục đích kinh doanh. Ảnh chụp tác phẩm, Ban tổ chức không trả lại tác giả.

  6. Quy trình tuyển chọn

  Hội đồng nghệ thuật sẽ duyệt chọn tác phẩm vào trưng bày qua 02 vòng:

  + Vòng 1: Mỗi tác giả được gửi tham gia tối đa 02 tác phẩm. Tác giả gửi ảnh chụp đến Ban tổ chức để duyệt chọn. Tác phẩm được chọn qua vòng 1 mới được tiếp tục tham gia ở vòng 2.

  + Vòng 2: Gửi tác phẩm đó được chọn qua vòng 1 để trưng bày và tham dự vòng chấm giải. Ở vòng 2 Hội đồng Nghệ thuật sẽ tuyển chọn trực tiếp tác phẩm, nếu như tác phẩm không đạt về nội dung và hỡnh thức như đó được chọn ở vòng 1 thì tác phẩm đó sẽ không được trưng bày. Vòng 2 là vòng quyết định để chọn tác phẩm vào trưng bày và dự giải thưởng.

  7. Thời gian, địa điểm nhận ảnh chụp tác phẩm

  - Thời gian: Từ ngày 1 tháng 8 đến 15 tháng 8 năm 2019,

  - Địa điểm nhận ảnh tác phẩm: Bảo tàng LSQS Việt Nam. 28A, Điện Biên Phủ, Ba Đình - Hà Nội

  Bên ngoài phong bì ảnh tác phẩm ghi rõ: Tác phẩm tham dự Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc về đề tài: “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” (giai đoạn 2016 – 2020).

  II. GIẢI THƯỞNG

  Cơ cấu giải thưởng: Dự kiến gồm: 02 Giải nhất; 04 Giải nhì; 06 Giải ba; 10 Giải khuyến khích. Ban tổ chức sẽ vận động các cơ quan, đơn vị trao tặng các giải thưởng khác. Số lượng giải thưởng có thể thay đổi tùy theo chất lượng tác phẩm.

  III. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

  1. Quyền lợi:

  - Mỗi tác giả có tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm sẽ được hưởng tiền thù lao trưng bày theo quy định hiện hành của nhà nước, giấy chứng nhận và 01 cuốn vựng tập triển lãm.

  - Các tác phẩm được chọn trưng bày đều có quyền tham dự giải thưởng (trõ các tác phẩm của Hội đồng Nghệ thuật).

  2. Trách nhiệm:

  - Tiền giải thưởng và thù lao trưng bày của tác giả phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành của Nhà nước và Quân đội.

  - Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm theo quy định của pháp luật.

  V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Mọi thông tin về Cuộc vân động sáng tác Mỹ thuật toàn quốc về đề tài: “Lực lượng vũ trang- chiến tranh cách mạng” (giai đoạn 2016 – 2020), tác giả liên hệ theo địa chỉ Email: Quangduc.bui@gmail.com, DĐ: 098.643.8707 hoặc số điện thoại 04.38234264.

  Bảo tàng LSQS Việt Nam rất mong nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của các Họa sĩ, Nhà Điêu khắc toàn quốc, sự phối hợp của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học, nghệ thuật, Chi hội Mỹ thuật các tỉnh, thành phố, các trường Văn hóa nghệ thuật trong cả nước để cuộc vận động sáng tác Mỹ thuật toàn quốc về đề tài: “Lực lượng vũ trang- Chiến tranh cách mạng” 5 năm của Bộ Quốc phòng đạt kết quả tốt./.

  GIÁM ĐỐC

  (Đã ký)

  Thiếu tướng Nguyễn Xuân Năng

Share:         LinkHay.com