E-mail        Print        Font-size  
 • Lịch tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ 21 năm 2016


  TT

  Tên triển lãm, địa điểm

  Ngày nhận tác phẩm

  Ngày dàn dựng TL

  Hội đồng chấm giải

  Thời gian triển lãm

  1

  TLMT Khu vực VI

  TP.Hồ Chí Minh

  Từ 28/7 đến 31/7/2016

  Từ 01/8 đến 04/8/2016

  Thứ sáu 5/8/2016

  6/8 - 15/8/2016

  2

  TLMT Khu vực VIII

  Tiền Giang

  Từ 31/7 dến 3/8/2016

  từ 04/8 đến 07/8/2016

  Thứ hai

  8/8/2016/

  9/8 - 18/8/ 2016

  3

  TLMT Khu vực VII

  Lâm Đồng

  Từ 03/8 đến 06/8/2016

  Từ 07/8 đến 10/8/2016

  Thứ năm

  11/8/2016

  12/8 – 21/8/2016

  4

  TLMT KVI Hà Nội

  Đồ họa, Điêu khắc, MTUD

  Từ 06/8 đến 09/8/2016

  từ 10/8 đến 12/8/2016

  Thứ ba

  16 và thứ tư 17/8/2016

  12/8 – 24/8/2016

  5

  TLMT KV V

  Quảng Ngãi

  Từ 07/8 đến 10/8/2016

  Từ 11/8 đên 14/8/2016

  Thứ hai

  15/8/2016

  16/8 – 25/8/2016

  6

  TLMT KV IV

  Quảng Trị

  Từ 10/8đến 13/8/2016

  Từ 14/8 đến 17/8/2016

  Thứ năm

  18/8/2016

  19/8 – 28/8/2016

  7

  TLMT KV III

  Lai Châu

  Từ 16/8 đến 19/8/2016

  Từ 20/8 đến 23/8/2016

  Thứ tư 24/8/2016

  25/8 – 3/9/2016

  8

  TLMT KV II

  Hải Phòng

  Từ 19/8 đến 22/8/2016

  Từ 23/8 đến 26/8/2016

  Thứ bảy 27/8/2016

  28/8 – 6/9/2016

  9

  KVI Hà Nội

  Ngành Hội họa

  Từ 21/8 đến 24/8/2016

  Từ 25/8 đến 28/8/2016

  Thứ ba

  6/9/2016

  29/8 – 8/9/2016

  10

  Triển lãm Giải thưởng Hội MTVN

  Thứ ba

  13/9

  Trao giải: 23/9/2016

Share:         LinkHay.com