E-mail        Print        Font-size  
 • Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

  BỘ CÔNG THƯƠNG

  BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TƯỢNG CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  THỂ LỆ

  CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TƯỢNG (LOGO) CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  - Mục đích của cuộc thi sáng tác biểu tượng (Logo) Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (dưới đây viết tắt là Cuộc vận động) là lựa chọn một biểu tượng phù hợp nhất nhằm biểu trưng thể hiện mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

  - Tuyên truyền giới thiệu và quảng bá về mục tiêu của Cuộc vận động, giới thiệu, tiếp cận “Đề án thực hiện Cuộc vận động”; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để các doanh nghiệp nhận thức được việc tiêu dùng hàng hóa Việt không chỉ là trách nhiệm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc; đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm; xây dựng thương hiệu Việt, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa do Việt Nam sản xuất.

  - Biểu tượng được lựa chọn sẽ được sử dụng chính thức trong mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động:

  + Tuyên truyền, nhận diện hình ảnh Cuộc vận động cho các chương trình.

  + Quảng bá trên các phương tiện truyền thông và đưa Cuộc vận động đến với đông đảo người dân.

  + Nhấn mạnh việc ưu tiên dùng hàng Việt Nam là thể hiện tinh thần yêu nước và lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mọi người Việt Nam.

  2. Yêu cầu

  - Biểu tượng (Logo) mang tính khái quát cao thể hiện được một số yêu cầu cơ bản như sau:

  + Ý tưởng của mẫu biểu tượng phải thể hiện được vị trí, vai trò của Cuộc vận động trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

  + Biểu tượng phải đảm bảo tính thẩm mỹ, thể hiện quyền lực mạnh mẽ và ý nghĩa chính trị, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

  + Biểu tượng phải đạt được những yêu cầu về vẽ thiết kế như: ấn tượng với công chúng, đậm đà bản sắc dân tộc và mang tính hiện đại (thể hiện qua màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa…), gắn với mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động.

  + Không vi phạm các yếu tố về văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam, không có những dấu hiệu chỉ dẫn không phù hợp về lịch sử, truyền thống, văn hóa, mục tiêu của Cuộc vận động.

  II. TIÊU CHÍ CỦA BIỂU TƯỢNG (LOGO) CUỘC VẬN ĐỘNG

  Tiêu chí của biểu tượng (Logo) Cuộc vận động:

  - Tính mới: Biểu tượng không trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các biểu tượng, biểu trưng, hình ảnh, nhãn hiệu hoặc dấu hiệu đặc trưng của quốc gia, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc bất cứ quốc gia nào trên thế giới và chưa được công bố công khai trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.

  - Hình thức thể hiện: Đạt được những yêu cầu về thiết kế mỹ thuật như: độc đáo, hiện đại, sáng tạo, có tính thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, gây ấn tượng với công chúng, thể hiện được bản sắc văn hóa Á Đông kết hợp với xu thế hiện đại và hội nhập cụ thể được thể hiện qua: màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa,...

  - Tính đặc trưng: Phải thể hiện được tính đặc thù về danh tiếng, hình ảnh Cuộc vận động nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, sản xuất nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Biểu tượng (Logo) có thể kết hợp có chữ hoặc không có chữ. Biểu tượng:

  + Mang tính quốc gia.

  + Thể hiện sản phẩm có chất lượng cao.

  + Thể hiện sản phẩm biểu tượng có nguồn gốc xuất xứ, được xác định rõ ràng của Việt Nam.

  - Về yếu tố kỹ thuật: Phải đảm bảo tính đa ứng dụng, thuận lợi cho việc in, phóng to, thu nhỏ (để làm phù hiệu đeo), in ấn, chạm khắc, đắp nổi, gia công trên mọi chất liệu kể cả trên các loại hình điện tử.

  III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

  - Mọi công dân Việt Nam, tổ chức trong nước và nước ngoài tại Việt Nam đều được phép dự thi.

  - Khuyến khích nhóm đối tượng là các cá nhân, tổ chức chuyên ngành thiết kế logo, đồ họa, mỹ thuật, kiến trúc, báo chí, quảng cáo, các họa sỹ mỹ thuật, nhà điêu khắc.

  - Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được phép dự thi.

  IV. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ DỰ THI

  1. Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể sáng tác và gửi dự thi một hoặc nhiều mẫu dự thi. Mẫu sáng tác dự thi được đảm bảo khách quan, bí mật về người dự thi trước Ban Giám khảo cho đến khi công bố kết quả.

  2. Quy định về hồ sơ dự thi: hồ sơ dự thi được gửi về cho Ban Tổ chức bao gồm các tài liệu sau:

  - Mẫu biểu tượng dự thi: Mỗi mẫu phải thể hiện 2 mẫu thiết kế (01 mẫu lớn và 01 mẫu nhỏ trên cùng 01 trang giấy A4 nền trắng, không có dòng kẻ, không có dấu hiệu nào kèm theo (01 bản). Cụ thể là:

  + Mẫu thiết kế lớn: In màu, có kích thước (dài/rộng) là 15x15cm.

  + Mẫu thiết kế nhỏ: thể hiện đen - trắng, là bản thu nhỏ của mẫu thiết kế lớn, có kích thước (dài/rộng) không quá 3x3cm, đặt ở phía dưới mẫu thiết kế lớn, bên phải trang giấy.

  + Mặt sau của trang giấy in mẫu thiết kế được ghi một mã số gồm 5 ký tự (có thể cả chữ và số), do người dự thi lựa chọn.

  - 01 bản thuyết minh ý tưởng ngắn gọn, súc tích, trình bày trên khổ giấy A4 (kích thước: 21cm x 29,7cm), cỡ chữ 14, không quá 300 từ với ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt.

  - 01 đơn đăng ký dự thi (theo mẫu phần phụ lục 1). Đơn này phải được đặt trong một phong bì nhỏ dán kín, bên ngoài phong bì ghi các mã số tự chọn. Đơn đăng ký sẽ ghi rõ: Tên tác giả dự thi, ngày tháng năm sinh, số CMND, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email của tác giả, đặc biệt là mã số tự chọn ghi trên bản đăng ký phải trùng với mã số được người dự thi lựa chọn ghi sau mẫu thiết kế.

  Phong bì này sẽ được Ban Tổ chức lưu giữ cho đến khi Ban Giám khảo chấm và lựa chọn xong mẫu trúng giải, phong bì sẽ được mở để đối chiếu và lấy thông tin tác giả. Nguyên tắc này nhằm phục vụ mục đích đảm bảo bí mật, khách quan trong quá trình lựa chọn mẫu trúng giải. (Nếu là cá nhân dự thi cần có chữ ký của cá nhân tham dự).

  Tất cả được cho vào phong bì, dán kín gửi về Ban Tổ chức cuộc thi. Ngoài phong bì ghi rõ: Mẫu dự thi sáng tác biểu tượng (logo) Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

  3. Thời gian và hình thức tiếp nhận tác phẩm dự thi:

  a) Thời gian bắt đầu nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 8/11/2016 đến hết ngày 8/12/2016 (tính theo dấu bưu điện).

  b) Hình thức tiếp nhận tác phẩm dự thi:

  Hồ sơ gửi về Ban Tổ chức qua 2 cách: Gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức hoặc gửi qua đường bưu điện theo một trong hai địa chỉ:

  + Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương, Tầng 5, Tòa nhà số 655 Phạm Văn Đồng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 04.22192878/ 39388496 / Hotline: 0947.323.993.

  + Hội Mỹ Thuật Việt Nam, Số 51 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39432194/ 0912.175.554.

  (Để tránh trường hợp thất lạc tác phẩm dự thi, sau khi gửi đi các tác giả chủ động liên hệ với Ban Tổ chức theo số điện thoại ở trên).

  V. GIẢI THƯỞNG

  Cơ cấu giải thưởng:

  Ban Giám khảo sẽ chấm mẫu thiết kế và chọn 5 tác phẩm dự thi xuất sắc nhất vào vòng chung khảo (các tác phẩm dự thi được chọn, nếu cần thiết, được chỉnh sửa theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động). Giải thưởng bao gồm:

  + 01 giải Nhất: trị giá 30.000.000 đồng cùng Giấy chứng nhận giải thưởng của Ban Tổ chức.

  + 04 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng cùng Giấy chứng nhận giải thưởng của Ban Tổ chức.

  VI. THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO

  1. Đại diện Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động;

  2. Đại diện Bộ Công Thương;

  3. Đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

  4. Đại diện Hội Mỹ thuật Việt Nam;

  5. Các chuyên gia về mỹ thuật.

  VII. BẢN QUYỀN, QUYỀN SỞ HỮU TÁC PHẨM DỰ THI

  1. Bản quyền tác phẩm dự thi

  - Tác giả chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, bản quyền đối với tác phẩm của mình trong quá trình tham gia dự thi.

  - Trong trường hợp vi phạm pháp luật bản quyền, tranh chấp bản quyền phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đoạt giải, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ xem xét thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi. Tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và các tổ chức, cá nhân liên quan.

  - Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và sẽ do tổ chức hoặc cá nhân đạt giải chịu trách nhiệm.

  - Trong thời gian diễn ra cuộc thi, đối tượng dự thi không được sử dụng các biểu tượng tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.

  - Giải thưởng sẽ trao trực tiếp cho cá nhân hoặc tổ chức có tác phẩm dự thi đoạt giải hoặc người được cá nhân, tổ chức có tác phẩm dự thi đạt giải ủy quyền khi kết thúc cuộc thi, trường hợp tác giả không có điều kiện tham dự Lễ trao giải, Ban Tổ chức sẽ gửi giải thưởng qua đường bưu điện.

  - Hồ sơ dự thi không trả lại cho đối tượng dự thi.

  Lưu ý: Để rút khỏi cuộc thi, tác giả dự thi phải thông báo với Ban Tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ nêu trên bằng văn bản trước thời gian hết hạn nộp tác phẩm dự thi.

  2. Quy định về quyền sở hữu đối với tác phẩm đạt giải

  - Thực hiện đúng theo các quy định trong Công ước Berne về Bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật.

  - Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn với các tác phẩm đạt giải, bao gồm toàn bộ các quyền tài sản và quyền công bố đối với các mẫu thiết kế được giải nhất và giải khuyến khích; đồng thời được toàn quyền sử dụng, định đoạt, bao gồm cả việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ để quảng bá cho Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

  - Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động và Bộ Công Thương toàn quyền quyết định về việc chọn mẫu biểu tượng nào được sử dụng trong thực tế và có quyền đề nghị tác giả sửa đổi, bổ sung biểu tượng cuối cùng để sử dụng đăng ký bản quyền trí tuệ, việc sửa đổi, bổ sung sẽ thông báo cho tác giả.

  - Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm tham dự cuộc thi trừ trường hợp tác phẩm vi phạm pháp luật bản quyền, tranh chấp bản quyền. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động được toàn quyền sử dụng tác phẩm đạt giải để phục vụ các hoạt động của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

  - Ban Tổ chức không trả lại hồ sơ dự thi và không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi gửi tham gia cuộc thi không đến được địa chỉ Ban Tổ chức./.

  Nơi nhận:

  - Ban Chỉ đạo TW Cuộc vận động;

  - Bộ trưởng;

  - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  - Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký;

  - Trang TT điện tử Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;

  - Các Sở Công Thương;

  - Các cơ quan báo chí TW và địa phương;

  - Lưu: VT, TTTT.

  TM. BAN TỔ CHỨC

  TRƯỞNG BAN

  THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  Hồ Thị Kim Thoa


  Phụ lục 1: Mẫu đăng ký tham dự Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo)

  CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - T do - Hạnh phúc

  ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI

  SÁNG TÁC BIỂU TƯỢNG (LOGO) CUỘC VẬN ĐỘNG

  “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

  Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

  Tên cá nhân/ tổ chức tham gia dự thi:...........................................................

  Số CMND/ Hộ chiếu:....................................................................................

  Đơn vị:.........................................................................................................

  Địa chỉ liên lạc:.............................................................................................

  Email:…………………………………….…..Điện thoại:.................................

  Mã số tự chọn*:…………………………………………………………….…….

  (Gồm 5 ký tự (có thể cả chữ và số), mã số tự chọn này trùng với mã số được ghi mặt sau của bản in mẫu thiết kế dự thi).

  Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo đây:

  Sáng tác biểu tượng (Logo): Mẫu thiết kế Biểu tượng in màu (logo) có kích thước (dài/rộng) là 15x15cm kèm mẫu thiết kế Biểu tượng in đen trắng (logo) có kích

  thước (dài/rộng) không quá 3x3cm, đặt ở phía dưới bên phải trang giấy.

  Bản thuyết minh ý tưởng Biểu tượng (logo) (không quá 300 từ, số lượng.......bản)

  Sau khi nghiên cứu kỹ nội dung Thể lệ cuộc thi, tôi/ chúng tôi xin tham gia Cuộc thi Sáng tác biểu tượng (logo) Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã được quy định trong Thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức ban hành.

  (Lưu ý: Đơn đăng ký này phải được đặt riêng trong một phong bì nhỏ dán kín, bên ngoài phong bì ghi các mã số tự chọn. )

  Xin trân trọng cảm ơn!

  Hà Nội,ngày…….tháng…..năm 2016

  TÁC GIẢ DỰ THI

  (Ký ghi rõ họ tên)

  (*) Nội dung bắt buộc phải điềnShare:         LinkHay.com