E-mail        Print        Font-size  
 • Thông báo về Triển lãm Mừng Đảng - Mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017  Thực hiện kế hoạch hoat động chuyên môn năm 2017 của Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Mừng Đảng- Mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Ban Thường vụ Hội xin thông báo tới các Hội viên ở Hà Nội về Triển lãm như sau:

  1. Mục đích:

  Tổ chức triển lãm để đón xuân Đinh Dậu 2017 cho các hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam đang sống và làm việc tại Hà Nội, tạo điều kiện để các Hội viên ở Hà Nội gặp gỡ, giao lưu sau một năm làm việc, sáng tác và phục vụ nhân dân thủ đô nhân dịp năm mới

  2. Tên Triển lãm:

  Triển lãm Mỹ thuật Mừng Đảng – Mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017

  3. Địa điểm tổ chức: Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội (cả ba tầng).

  4. Yêu cầu đối với tác phẩm:

  - Triển lãm trưng bày các tác phẩm có kích thước chiều ngắn nhất không dưới 40cm, chiều dài nhất không quá 80cm (kể cả khung).

  - Mỗi tác giả gửi 01(một) tác phẩm mới sáng tác, chưa trưng bày tại nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

  - Nội dung, đề tài tác phẩm do tác giả tự chọn trên cơ sở tên triển lãm, không hạn chế chất liệu và hình thức thể hiện.

  5. Thời gian nhận tác phẩm:

  Từ ngày 12/01/2017 đến ngày 16/01/2017 tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền Hà Nội.

  Để giúp cho Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội dàn dựng với số lượng tác phẩm nhiều, kịp cho khai mạc triển lãm, đề nghị các hội viên gửi tác phẩm đúng thời gian quy định.

  6. Thời gian khai mạc triển lãm:

  Vào 9 giờ sáng thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2017 ( Ngày 22 Tết) và chia làm hai đợt:

  - Đợt 1 từ 9 giờ đến 10 giờ

  - Đợt 2 từ 10 giờ đến 11 giờ

  Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam đề nghị các Hội viên nhiệt tình hưởng ứng gửi tác phẩm tham gia triển lãm và thực hiện đúng quy định về gửi tác phẩm để Triển lãm Mỹ thuật Mừng Đảng - Mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 thành công tốt đẹp./.

  Nơi nhận:

  - HV Hội MTVN ở HN;  

  - Lưu VP.                 

                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                              CHỦ TỊCH HỘI MTVN

                                                            (Đã ký)

                                           Họa sĩ Trần Khánh Chương

Share:         LinkHay.com