E-mail        Print        Font-size  
  • MỸ THUẬT ĐÀ NẴNG

    Đây là ấn phẩm chủ yếu là phiên bản tác phẩm tập hợp từ sáng tác của các tác giả mỹ thuật Đà Nẵng 10 năm (1997-2007) đã giới thiệu sáng tác của các họa sĩ, điêu khắc Đà Nẵng, nơi hội tụ những nhà nghệ thuật tài năng và tâm huyết, hình thành phong cách sáng tạo của : Phạm Hồng, Vũ Dương, Duy Ninh, Nguyễn Tường Vinh, Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Thị Dư Dư, Từ Duy, Trân Trọng Dũng, Hoàng Ân, Mai Ngọc Chính, Hà Da Sinh... Mỗi tác giả đã xác nhập phong cách tạo hình riêng, để có cái chung của mỹ thuật Đà Nẵng thể hiện sự bứt phá trong ý tưởng, tìm tòi về chất liệu biểu đạt, sáng tạo tiếp cận với ngôn ngữ tạo hình quốc tế mà vẫn giữ được bản sắc của con người Đà Nẵng, hồn hậu, mạnh mẽ.

    36 gương mặt nghệ sĩ được giới thiệu trong ấn phẩm mang tính tổng kết này đã trình bày chân thực sự sáng tạo của các tác giả mỹ thuật Đà Nẵng trên một nền chung là đổi mới và hội nhập có chọn lọc để tạo nên dòng chảy thẩm mỹ độc đáo, góp vào sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam 10 năm qua.

    Đã mang đến cho người đọc, những cảm xúc tạo hình qua các phiên bản màu được trình bày trân trọng. Và cũng trong tập sách này, người đọc có thể tìm hiểu về mỗi tác giả được giới thiệu với ảnh tác giả và sơ lược tiểu sử nghệ thuật.

Share:         LinkHay.com