E-mail        Print        Font-size  
 • MỸ THUẬT BẮC MIỀN TRUNG  Lời đầu sách

  Từ đầu thế kỉ 20, Bắc miền Trung đã hình thành nghệ thuật tạo hình hiện đại. Nhiều hoạ sĩ Bắc miền Trung đã theo học và tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, một số đã trở về Huế làm việc và sáng tác, một số hoạ sĩ Hà Nội đã vào miền Trung sáng tác, Bắc miền Trung còn có trường Cao Đẳng Mỹ thuật Huế, sau này là Đại học Nghệ thuật Huế đã đào tạo được nhiều hoạ sĩ, nhà điêu khắc cho cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

  Để nhìn lại quá trình phát triển của Mỹ thuật Bắc miền Trung từ đầu thế kỉ 20 đến nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ I năm 2012 tại Thừa Thiên - Huế”. Cuốn sách này in các bài viết cho Hội thảo và những bài viết khác giới thiệu tác giả, tác phẩm Bắc miền Trung.

  Cuốn sách “Mỹ thuật Bắc miền Trung” có nội dung chia làm ba phần:

  Phần thứ nhất: Các bài tham luận tại Hội thảo Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ nhất.

  Phần thứ hai: Nghệ sĩ tạo hình quê Bắc miền Trung được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật

  Phần thứ ba: Các nghệ sĩ tạo hình Bắc miền Trung là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam hiện đang công tác và sáng tại tại sáu tỉnh thành trong khu vực.

  Cuốn sách Mỹ thuật Bắc miền Trung do Hoạ sĩ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chủ biên và viết nhiều bài giới thiệu tác giả và tác phẩm.

  Đây là lần đầu tiên xuất bản cuốn sách có chủ đề về Mỹ thuật Bắc miền Trung nên khó tránh khỏi thiếu sót, nhưng một viên gạch đầu tiên đặt nền móng để nghiên cứu sâu về Mỹ thuật của khu vực này là rất cần thiết. Nhà xuất bản Mỹ thuật rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để chỉnh sửa và bổ sung.

  Nhà xuất bản Mỹ thuật trân trọng giới thiệu.

  NXB mỹ thuật

Share:         LinkHay.com