E-mail        Print        Font-size  
 • TỪ ĐIỂN HỌA SĨ VIỆT NAM

  Trong các thể loại sách công cụ, từ điển là một thể loại truyền thống với ưu thế học thuật riêng biệt, lại dễ dàng sử dụng. Sự phát triển của thể loại này gần đây cho thấy từ điển vẫn là một phương tiện tra cứu chưa thể thay thế, ngay cả trong thời đại công nghệ thông tin.

  Việc xuất bản một cuốn từ điển”có tính đột phá” về các nghệ sĩ mỹ thuật Việt Nam, từ lâu, đã được Nhà xuất bản Mỹ thuật quan tâm và phải đến năm nay mới thực hiện được, tất nhiên còn ở mức”thử nghiệm”, chưa thể coi là đã hoàn chỉnh như mong muốn.

  Ban đầu, Nhà xuất bản và tác giả dự định giới thiệu khoảng 300 họa sĩ và nhà điêu khắc, nhưng do khuôn khổ sách có hạn nên trước mắt chỉ giới thiệu các họa sĩ, với số từ mục là 171 (từ các họa sĩ sinh vào thế kỷ 19 đến họa sĩ trẻ nhất sinh 1979).

  Có thể nói, sự nỗ lực của tác giả hoàn toàn xuất phát từ trách nhiệm và tình cảm đối với nền mỹ thuật Việt Nam, ngoài chính kiến có tính cá nhân, vẫn luôn luôn xem trọng và tham khảo hệ thống đánh giá đã có ở các thời kỳ trước. Trong điều kiện khó khăn về tư liệu, thậm chí vẫn còn tồn tại rất nhiều điểm không đồng nhất giữa các nguồn tư liệu chính thức mà không dễ khắc phục, thông tin của tác giả vẫn đạt đến độ chắc chắn đáng tin cậy nhờ vốn hiểu biết khá sâu sắc về nền mỹ thuật Việt Nam nói chung và về từng họa sĩ nói riêng. Tiếp thu và vận dụng nhiều yếu tố của xu hướng làm từ điển mới nhất hiện nay trên thế giới, tác giả đồng thời đã thể hiện được rõ rệt một tinh thần học thuật mang dáng dấp Việt Nam.

  Dự định trước mắt của tác giả là tiếp tục thực hiện những tập”từ điển” tiếp theo, tập trung hoàn thiện phần giới thiệu các họa sĩ và mở rộng sang các nghệ sĩ thuộc lĩnh vực điêu khắc và nghiên cứu - lý luận - phê bình.

Share:         LinkHay.com