E-mail        Print        Font-size  
  • SÁCH "LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MIỀN BẮC"

    Tiến sĩ nghệ thuật học Trương Minh Hằng - tác giả của cuốn sách - là người đã có nhiều công phu nghiên cứu về văn hóa truyền thống, đặc biệt là văn hóa dân gian, văn hóa nghề.

    Một ý thức viết về lịch sử các làng nghề không chỉ để làm sống lại chúng theo cách hiểu của thời nay mà trong đó còn bao hàm cả việc nhận thức những tiền đề cho sự khôi phục và phát triển - chính là điểm nổi bật của công trình nghiên cứu này.

    Nhà xuất bản Mỹ thuật xin trân trọng giới thiệu cuốn Làng nghề thủ công mĩ nghệ miền Bắc với đông đảo bạn đọc.

    Nhà xuất bản Mỹ thuật

Share:         LinkHay.com