E-mail        Print        Font-size  
 • MỸ THUẬT ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

  LỜI ĐẦU SÁCH

  Để nhìn lại quá trình phát triển của Mỹ thuật Đồng bằng sông Hồng từ đầu thế kỷ XX đến nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị - Hội thảo "Mỹ thuật Đồng bằng sông Hồng lần thứ I năm 2014 tại thành phố Hạ Long.

  Trên cơ sở các bài viết cho Hội thảo, Hội Mỹ thuật Việt Nam ra cuốn sách "Mỹ thuật Đồng bằng sông Hồng " có nội dung chia làm ba phần:

  Phần thứ nhất: Các bài tham luận tại Hội thảo Mỹ thuật Đồng bằng sông Hồng lần thứ nhất.

  Phần thứ hai: Nghệ sĩ tạo hình quê Đồng bằng sông Hồng được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật

  Phần thứ ba: Danh sách Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam đang sinh hoạt tại các Chi Hội Mỹ thuật Việt Nam tại khu vực Đồng bằng sông Hồng và các Hội viên đã mất.

  Cuốn sách Mỹ thuật Đồng bằng sông Hồng do họa sĩ Trần Khánh Chương - chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chủ biên và viết nhiều bài về Mỹ thuật, giới thiệu tác giả và tác phẩm của các nghệ sĩ tạo hình Đồng bằng sông Hồng.

  Sau cuốn sách Mỹ thuật Bắc miền Trung, Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long, Mỹ thuật Nam miền trung và Tây Nguyên, cuốn sách Mỹ thuật Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh, cuốn sách Mỹ thuật Tây Bắc - Việt Bắc, cuốn sách Mỹ thuật Đồng bằng sông Hồng là cuốn sách thứ sáu nghiên cứu chuyên sâu về Mỹ thuật khu vực. Cuốn sách góp phần hình thành một bộ sách về Mỹ thuật các khu vực trong cả nước, nhằm cung cấp thêm những tài liệu cho những nghệ sĩ tạo hình và những người yêu mến Mỹ thuật cận hiện đại Việt Nam.

  Nhà xuất bản Mỹ thuật trân trọng giới thiệu.

  NXB MỸ THUẬT

Share:         LinkHay.com