E-mail        Print        Font-size  
 • MỸ THUẬT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU ONG

  Lời đầu sách

  Để nhìn lại quá trình phát triển của Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long từ đầu thế kỉ 20 đến nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị - Hội thảo "Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I năm 2012 tại thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang. Trên cơ sở các bài viết cho Hội thảo và các bài viết khác về Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long, Hội Mỹ thuật Việt Nam ra cuốn sách “Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long”.

  Cuốn sách "Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long" có nội dung chia làm ba phần:

  Phần thứ nhất: Các bài tham luận tại Hội thảo Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất.

  Phần thứ hai: Nghệ sĩ tạo hình quê Đồng bằng sông Cửu Long được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật

  Phần thứ ba: Các nghệ sĩ tạo hình Đồng bằng sông Cửu Long là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam hiện đang công tác và sáng tại tại mười ba tỉnh thành trong khu vực.

  Cuốn sách “Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long” do hoạ sĩ Trần Khánh Chương - chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chủ biên và viết nhiều bài giới thiệu tác giả, tác phẩm.

  Sau cuốn sách “Mỹ thuật Bắc miền Trung”, cuốn sách “Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long” là cuốn sách thứ hai nghiên cứu chuyên sâu về mỹ thuật khu vực. Theo kế hoạch của Hội Mỹ thuật Việt Nam, sau hai Hội thảo này sẽ là Hội thảo Mỹ thuật Khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên, Hội thảo Mỹ thuật Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo Mỹ thuật Khu vực Tây Bắc - Việt Bắc trong năm 2013 và những khu vực khác của các năm sau. Từ đó sẽ hình thành một bộ sách về mỹ thuật các khu vực trong cả nước nhằm cung cấp thêm những tài liệu cho những nghệ sĩ tạo hình của các khu vực và những người yêu mến mỹ thuật cận hiện đại Việt Nam.

  Nhà xuất bản Mỹ thuật rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn đọc để chỉnh sửa và bổ sung trong lần tái bản sau.

  Nhà xuất bản Mỹ thuật trân trọng giới thiệu.

  NXB Mỹ Thuật

Share:         LinkHay.com