E-mail        Print        Font-size  
 • MỸ THUẬT NAM MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN  LỜI ĐẦU SÁCH

  Để nhìn lại quá trình phát triển của Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên từ đầu thế kỉ 20 đến nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Liên hiệp Văn học tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ I năm 2013 tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định”. Trên cơ sở các bài viết cho Hội thảo và các bài viết khác về Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên, Hội Mỹ thuật Việt Nam ra cuốn sách Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên.

  Cuốn sách “Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên” có nội dung chia làm ba phần:

  Phần thứ nhất: Các bài tham luận tại Hội thảo Mỹ Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ nhất.

  Phần thứ hai: Nghệ sĩ tạo hình quê Nam miền Trung và Tây Nguyên được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà Nước về Văn học Nghệ thuật

  Phần thứ ba: Các nghệ sĩ tạo hình Nam miền Trung và Tây Nguyên là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam hiện đang công tác và sáng tại tại chín tỉnh thành trong khu vực.

  Cuốn sách Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên do hoạ sĩ Trần Khánh Chương - chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chủ biên và viết nhiều bài về Mỹ thuật, giới thiệu tác giả và tác phẩm của các nghệ sĩ tạo hình Nam miền Trung và Tây Nguyên.

  Sau cuốn sách Mỹ thuật Bắc miền Trung và cuốn sách Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long, cuốn sách Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên là cuốn sách thứ ba nghiên cứu chuyên sâu về Mỹ thuật khu vực để hình thành một bộ sách về Mỹ thuật các khu vực trong cả nước nhằm cung cấp thêm những tài liệu cho những nghệ sĩ tạo hình của các khu vực và những người yêu mến Mỹ thuật cận hiện đại Việt Nam.

  Nhà xuất bản Mỹ thuật rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để chỉnh sửa và bổ sung trong tái bản lần sau.

  Nhà xuất bản Mỹ thuật trân trọng giới thiệu.

  NXB MỸ THUẬT

Share:         LinkHay.com

Các tin đã đưa