E-mail        Print        Font-size  
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRẠI SÁNG TÁC ĐỒ HOẠ CỦA HOẠ SĨ TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2015 TẠI TRUNG TÂM MỸ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI   

  Căn cứ quyết định số 258/15/BTV ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Ban Thường vụ Hội Mỹ Thuật Việt Nam về việc tổ chức Trại sáng tác Đồ hoạ của hoạ sĩ tỉnh Bạc Liêu năm 2015 tại Trung tâm Mỹ thuật Đương đại; Căn cứ Quy chế Chi tiêu Nội bộ số 736/14/BTV ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Hội Mỹ Thuật Việt Nam, Văn phòng Trung ương Hội Mỹ Thuật Việt Nam lập kế hoạch tổ chức Trại sáng tác Đồ hoạ của hoạ sĩ tỉnh Bạc Liêu năm 2015 tại Trung tâm Mỹ thuật Đương đại như sau:

  1. Tên trại: Trại sáng tác Đồ hoạ tỉnh Bạc Liêu năm 2015

  2. Nội dung sáng tác: về đề tài Đảng, Bác Hồ, Chiến tranh Cách mạng, Công - Nông nghiệp, Biển đảo, và đề tài khác ….

  3. Thời gian dự trại: từ ngày 27/05/2015 đến 05/06/2015.

  4. Địa điểm tổ chức trại: Trung tâm Mỹ thuật Đương đại, 621 đường Đê La Thành (17 Thành Công), Hà Nội

  5. Đối tượng dự trại: Hoạ sĩ tỉnh Bạc Liêu (có danh sách kèm them)

  6. Lịch tổ chức Trại:

  - Chiều 14giờ ngày 27/05/2015: Ban Thường vụ gặp mặt trại viên và khai mạc trại.

  - Từ 28/05/2015 - 05/06/2015: Các trại viên làm việc tại Trung tâm.

  - 10h 00 ngày 05/06/2015: Bế mạc trại.

  - Sáng 05/06/2015: Trại viên treo tranh trưng bày tại Trung tâm Mỹ thuật Đương đại để báo cáo kết quả dự trại.

  - Sáng 06/05/2015: các trại viên trở về địa phương

  7. Hướng dẫn chuyên môn cho trại:

  - Hoạ sĩ Lê Huy TiếpShare:         LinkHay.com