E-mail        Print        Font-size  
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRẠI SÁNG TÁC TRANH SƠN DẦU CỦA HOẠ SĨ TỈNH SƠN LA NĂM 2015 TẠI TRUNG TÂM MỸ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI

  Căn cứ quyết định số 76/15/BTV ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Ban Thường vụ Hội Mỹ Thuật Việt Nam về việc tổ chức Trại sáng tác tranh sơn dầu của hoạ sĩ tỉnh Sơn La năm 2015 tại Trung tâm Mỹ thuật Đương đại; Căn cứ Quy chế Chi tiêu Nội bộ số 736/14/BTV ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Hội Mỹ Thuật Việt Nam, Văn phòng Trung ương Hội Mỹ Thuật Việt Nam lập kế hoạch tổ chức Trại sáng tác tranh sơn dầu của hoạ sĩ tỉnh Sơn La năm 2015 tại Trung tâm Mỹ thuật Đương đại như sau:

  1. Tên trại: Trại sáng tác Tranh Sơn dầu Sơn La năm 2015

  2. Nội dung sáng tác: về đề tài Đảng, Bác Hồ, Chiến tranh Cách mạng, Công - Nông nghiệp, Biển đảo ….

  3. Thời gian dự trại: từ ngày 16/03/2015 đến 25/03/2015.

  4. Địa điểm tổ chức trại: Trung tâm Mỹ thuật Đương đại - 621 đường Đê La Thành - Hà Nội

  5. Đối tượng dự trại: 10 hoạ sĩ tỉnh Sơn La: Cà Kha Sam, Lò An Việt, Lê Chương, Lò An Quang, Phạm Thăng, Nguyễn Anh Dũng, Vũ Tiến Dũng, Lò Thi, Nguyễn Thị Mai, Cà Thị Xai.

  6. Lịch tổ chức Trại:

  - Chiều 16 giờ ngày 16/03/2015: Ban Thường vụ gặp mặt trại viên và khai mạc trại.

  - Từ 17/03/2015 - 25/03/2015: Các trại viên làm việc tại Trung tâm.

  - 10 h 00 ngày 25/03/2015: Bế mạc trại.

  - Sáng 25/03/2015: Trại viên treo tranh trưng bày tại Trung tâm Mỹ thuật Đương đại để báo cáo kết quả dự trại.

  - Sáng 26/03/2015: các trại viên trở về địa phương

  7. Hướng dẫn chuyên môn cho trại:

  - Hoạ sĩ Lê Trọng Lân

  8. Chế độ của trại viên:

  - Được cấp tiền ăn của trại viên

  - Cấp hoạ phẩm cho các hoạ sĩ dự trại.

  - Đi thực tế 01 ngày bằng xe của Hội Mỹ thuật Việt Nam

  9. Yêu cầu đối với trại viên:

  - Tác giả viết bản đăng ký dự trại theo mẫu.

  - Tác giả phải tham gia đủ thời gian 10 ngày theo quy định.

  - Tác giả tự lo về tư trang, đồ dùng cá nhân trong quá trình dự trại.
   

Share:         LinkHay.com