E-mail        Print        Font-size  
 • QUY ĐỊNH MỨC TÀI TRỢ SÁNG TÁC NĂM 2007 ĐỐI VỚI 01 TÁC PHẨM MỸ THUẬT THEO CHẤT LIỆU VÀ THEO NGÀNH CỦA HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  QUY ĐỊNH MỨC TÀI TRỢ SÁNG TÁC NĂM 2007

  ĐỐI VỚI 01 TÁC PHẨM MỸ THUẬT THEO CHẤT LIỆU VÀ THEO NGÀNH

  CỦA HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  TÁC PHẨM TÀI TRỢ LOẠI A

  I/HỘI HỌA (không tính khung)

  Chất liệu

  0,5m2

  0,75m2

  1m2

  1,5m2

  2m2

  2,5m2

  3m2

  Sơn dầu, tổng hợp, sơn mài, sơn khắc

  0

  2.500.000

  3.000.000

  4.000.000

  5.000.000

  6.000.000

  7.000.000

  Lụa

  2.000.000

  2.500.000

  3.000.000

  4.000.000

  5.000.000

  0

  0

  II/ ĐIÊU KHẮC (chiều cao hoặc chiều ngang)

  Chất liệu

  h=0,35m

  h=0,5m

  h=0,75m

  h=1m

  h=1,25m

  h=1,5m

  Tượng tròn: Đổ đồng

  2.000.000

  3.000.000

  4.500.000

  6.000.000

  7.500.000

  9.000.000

  Đá, gang

  2.000.000

  3.000.000

  4.000.00

  5.000.000

  6.000.000

  7.000.000

  Composit, gốm, gỗ, đồng tấm, sắt tấm

  2.000.000

  3.000.000

  3.500.000

  4.000.000

  4.500.000

  5.000.000

  0.75m2

  1m2

  1.5m2

  2m2

  2.5m2

  3m2

  Phù điêu: Nhôm, đồng, gốm, gỗ

  2.500.000

  3.500.000

  4.500.000

  5.500.000

  6.500.000

  7.000.000

  III/ ĐỒ HỌA (không tính khung)

  Chất liệu

  0,25m2

  0,50m2

  0,75m2

  1m2

  - Khắc gỗ, thạch cao, in độc bản

  2.000.000

  3.000.000

  4.000.000

  4.500.000

  - Khắc kẽm, đồng, kim loại

  3.000.000

  3.500.000

  4.000.000

  4.500.000

  - Tranh truyện: 200.000đ/tranh

  Tài trợ cao nhất là 25 tranh = 5.000.000đ

  IV/ TRANG TRÍ:

  - Mỹ thuật sản phẩm gồm 2 mức: Mức 1: 2.000.000đ

                                                              Mức 2: 3.000.000đ

                                                              Mức 3: 4.000.000

  (tuỳ thuộc kích thước, chất liệu, độ phức tạp do Hội đồng tài trợ quyết dịnh.)

  - Chất liệu thảm: áp dụng như phù điêu nhôm, đồng, gốm, gỗ

  - Sắp đặt gồm 3 mức: Mức 1: 3.000.000đ;

                                        Mức 2: 4.500.000đ;

                                         Mức 3: 6.000.000đ

  (phụ thuộc kích thước, chất liệu…) do Hội đồng tài trợ quyết định

  V/ PHÊ BÌNH MỸ THUẬT: (trang đã đánh máy vi tính trong đó không quá 20% trang ảnh hoặc hình vẽ minh họa)

  · 30 trang A4         3.000.000đ

  · 50 trang A4         5.000.000đ

  · 100 trang A4       6.500.000đ

  · 150 trang A4       8.000.000đ

  TÁC PHẨM TÀI TRỢ LOẠI B

  TÁC PHẨM CÓ CHẤT  LIỆU VÀ KÍCH THƯỚC, SỐ TRANG NHƯ TRÊN NẾU ĐƯỢC TÀI TRỢ LOẠI B THÌ ĐƯỢC NHẬN BẰNG 80% CỦA LOẠI A

  I/HỘI HỌA (không tính khung)

  Chất liệu

  0,5m2

  0,75m2

  1m2

  1,5m2

  2m2

  2,5m2

  3m2

  Sơn dầu, tổng hợp, sơn mài, sơn khắc

  0

  2.000.000

  2.400.000

  3.200.000

  4.000.000

  4.800.000

  5.600.000

  Lụa

  1.600.000

  2.000.000

  2.400.000

  3.200.000

  4.000.000

  0

  0

  II/ ĐIÊU KHẮC (chiều cao hoặc chiều ngang)

  Chất liệu

  h=0,35m

  h=0,5m

  h=0,75m

  h=1m

  h=1,25m

  h=1,5m

  Tượng tròn: Đổ đồng

  1.600.000

  2.400.000

  3.600.000

  4.800.000

  6.000.000

  7.200.000

  Đá, gang

  1.600.000

  2.400.000

  3.200.000

  4.000.000

  4.800.000

  5.600.000

  Composit, gốm, gỗ, đồng tấm, sắt tấm

  1.600.000

  2.400.000

  2.800.000

  3.200.000

  3.600.000

  4.000.000

  0.75m2

  1m2

  1.5m2

  2m2

  2.5m2

  3m2

  Phù điêu: Nhôm, đồng, gốm, gỗ

  2.000.000

  2.800.000

  3.600.000

  4.400.000

  5.200.000

  5.600.000

  III/ ĐỒ HỌA (không tính khung)

  Chất liệu

  0,25m2

  0,50m2

  0,75m2

  1m2

  - Khắc gỗ, thạch cao, in độc bản

  1.600.000

  2.400.000

  3.200.000

  3.600.000

  - Khắc kẽm, đồng, kim loại

  2.400.000

  2.800.000

  3.200.000

  3.600.000

  - Tranh truyện: 200.000đ/tranh

  Tài trợ cao nhất là 25 tranh = 4.000.000đ

  IV/ TRANG TRÍ:

  - Mỹ thuật sản phẩm gồm 2 mức: Mức 1: 1.600.000đ

                                                             Mức 2: 2.400.000đ

                                                              Mức 3: 3.200.000

  (tuỳ thuộc kích thước, chất liệu, độ phức tạp do Hội đồng tài trợ quyết dịnh.)

  - Chất liệu thảm: áp dụng như phù điêu nhôm, đồng, gốm, gỗ

  - Sắp đặt gồm 3 mức: Mức 1: 2.400.000đ;

                                        Mức 2: 3.600.000đ;

                                         Mức 3: 4.800.000đ

  (phụ thuộc kích thước, chất liệu…) do Hội đồng tài trợ quyết định

  V/ PHÊ BÌNH MỸ THUẬT: (trang đã đánh máy vi tính trong đó không quá 20% trang ảnh hoặc hình vẽ minh họa)

                                   · 30 trang A4             2.400.000đ

                                   · 50 trang A4            4.000.000đ

                                   · 100 trang A4          5.200.000đ

                                   · 150 trang A4          6.400.000đ

  Quy định này đã được Hội nghị Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VI kỳ họp thứ V thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2006.

Share:         LinkHay.com