E-mail        Print        Font-size  
 • THÔNG BÁO VỀ TÀI TRỢ SÁNG TÁC MỸ THUẬT NĂM 2007

  1. Năm 2007 Hội Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục tài trợ Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam sáng tác các tác phẩm mỹ thuật thuộc các đề tài theo quy định gồm: Đề tài lịch sử, cách mạng, kháng chiến, xây dựng Đảng, Lãnh tụ, lực lượng vũ trang nhân dân, công cuộc đổi mới (Công nông nghiệp, xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa...). Đề tài phục vụ thiếu nhi (sách tranh, truyện tranh, đồ chơi trẻ em...). Riêng ngành trang trí mở rộng sáng tác các tác phẩm Mỹ thuật ứng dụng phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Ngành phê bình Mỹ thuật bao gồm cả nghiên cứu, lý luận, phê bình Mỹ thuật.

  2. Đối với các tác giả đã nhận tạm ứng tài trợ sáng tác của Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1999 đến năm 2003 chưa có tác phẩm được nghiệm thu, các tác giả có thể đăng ký lại đề tài, chất liệu vào bản đăng ký tài trợ sáng tác năm 2007 để Hội tổng hợp nghiệm thu như các trường hợp mới đăng ký tài trợ.

  3. Ngoài phương thức tài trợ sáng tác trực tiếp thông qua nghiệm thu tác phẩm tại các triển lãm Mỹ thuật Khu vực như những năm qua. Năm 2007 Hội tiếp tục thể nghiệm phương thức trại sáng tác kết hợp với tài trợ sáng tác, đối tượng được chọn dự trại là những tác giả có đăng ký tài trợ sáng tác năm 2007, có quá trình sáng tác tốt, có giải thưởng cao trong các triển lãm Mỹ thuật, việc lựa chọn tác giả dự trại do Ban chấp hành và Hội đồng nghệ thuật TW Hội thực hiện.

  4. Ban chấp hành lưu ý với các đồng chí một số điểm sau đây:

  a. Theo nghị quyết của Ban chấp hành không xem xét tài trợ sáng tác cho các Hội viên không thực hiện nghĩa vụ Hội viên như: không tham gia hoạt động Hội, không đóng Hội phí đầy đủ.

  b. Các tác phẩm đăng ký tài trợ sáng tác Hội Mỹ thuật Việt Nam là những tác phẩm chưa nhận tài trợ sáng tác của các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, Hội văn học nghệ thuật TW hoặc các cơ quan khác.

  c. Sau khi đã đăng ký tài trợ sáng tác Mỹ thuật và gửi về Hội, tác giả có thể thay đổi đề tài, tên tác phẩm, chất liệu, sáng tác khác (trong phạm vi các đề tài đã quy định), và đăng ký lại hoặc viết lại vào bản Đề nghị nghiệm thu.

  d. Do kinh phí tài trợ có hạn, mỗi hội viên của Hội chỉ được nhận tài trợ sáng tác Mỹ thuật không quá một lần trong năm.

  e. Việc nghiệm thu tài trợ sáng tác năm 2007 sẽ được thực hiện tại các triển lãm Mỹ thuật khu vực năm 2007 và các triển lãm khác do Hội tổ chức và chỉ thực hiện với các tác phẩm đã có bản đăng ký đề nghị nghiệm thu.

  g. Ban thường vụ điều chỉnh quy định mức tài trợ sáng tác năm 2007 đối với một tác phẩm Mỹ thuật theo chất liệu và chuyên ngành của Hội Mỹ thuật Việt Nam theo hướng: tác phẩm có chất lượng cao nhưng có kích thước nhỏ hơn và giữ nguyên tài trợ ở kích thước lớn như trước đây đã quy định (Tài trợ loại A 100%, loại B 80%). Bản quy định mức tài trợ Hội viên tham khảo qua Chi hội trưởng văn phòng TW Hội và văn phòng đại diện phía Nam)

  h. Khi hoàn thành tác phẩm, vào tháng 6/2007 hội viên gửi bản đề nghị nghiệm thu tác phẩm gửi về văn phòng TW Hội để tổng hợp danh sách nghiệm thu. Đối với các tác phẩm gửi đến triển lãm để nghiệm thu cần ghi rõ Tác phẩm đề nghị nghiệm thu tài trợ sáng tác 2007. Riêng tác phẩm phê bình Mỹ thuật gửi về văn phòng TW Hội để Hội thành lập Hội đồng nghiệm thu.

  5. Các bản đăng ký tài trợ sáng tác năm 2007 xin gửi về phòng kế hoạch tổng hợp - Văn phòng TW Hội Mỹ thuật Việt Nam 51 Trần Hưng Đạo - Hà Nội- Điện thoại 04.9439594 (đồng chí Trần Quang Thái nhận) để tổng hợp và báo cáo Ban Thường vụ và Ban Chấp hành.

Share:         LinkHay.com

Các tin đã đưa