E-mail        Print        Font-size  
 • HỘI THẢO “70 MỸ THUẬT VIỆT NAM (1945-2015)”  Sáng ngày 16/9/2015, tại nhà khách văn phòng quốc hội Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo mang tên: “70 năm mỹ thuật Việt Nam (1945-2015)”.

  Đến tham dự hội thảo có nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhà văn Đỗ Kim Cuông – Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội VHNT; họa sĩ Trần Khánh Chương – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhà điêu khắc Phan Gia Hương- Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, ông Phan Văn Tiến – Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cùng các họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật, nhà giáo ngành mỹ thuật có bài tham luận.

  Hội thảo đã nhận được rất nhiều bản tham luận của các nhà phê bình mỹ thuật, họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà giáo giảng dạy tại các trường mỹ thuật, nghệ thuật trên cả nước, từ đó chọn ra được hơn 40 bài có chất lượng. Có thể kể đến những bài tham luận phát biểu “Mỹ thuật Việt Nam thời kỳ 1945-1946”, “Mỹ thuật trong thời kỳ đổi mới” của họa sĩ Trần Khánh Chương; “Tổng quan Mỹ thuật Việt Nam từ 1945 đến 2015” của nhà PBMT Nguyễn Hải Yến; “Hội họa đổi mới” của nhà PBMT Nguyễn Quân; “Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 40 năm sau ngày thống nhất đất nước” của Nhà PBMT Nguyễn Kim Loan,…

  Mục đích của cuộc Hội thảo 70 năm Mỹ thuật Việt Nam (1945-2015) lần này nhằm nhìn lại quá trình phát triển của Mỹ thuật Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 thành công và qua các thời kỳ kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mỹ thuật thời kỳ thống nhất đất nước, thời kỳ đổi mới và hiện nay, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  Trên tinh thần dân chủ, khoa học và nhân văn, qua các bản tham luận và những đóng góp ý kiến, thảo luận của các tác giả, Hội thảo đã làm sáng tỏ một vài vấn đề của Mỹ thuật Việt Nam 70 năm qua góp phần đổi mới công tác sáng tác, nghiên cứu và lý luận phê bình mỹ thuật trong thời gian tới.

  Hội thảo diễn ra trong vòng 1 ngày và đã thành công tốt đẹp.

  P.V

Share:         LinkHay.com