E-mail        Print        Font-size  
 • ĐẠI HỘI CÁC CHI HỘI HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  Các đại biểu dự Đại hội chi hội Điêu khắc

  Từ ngày 16/4 đến ngày 23/4/2015, tại Hội trường Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội đã diễn ra lần lượt Đại hội các Chi hội Hội Mỹ thuật Việt Nam bao gồm chi hội Hội họa 1 diễn ra vào ngày 22/4/2015; Hội họa 2 diễn ra vào ngày 21/4/2015; Hội họa 3 diễn ra vào ngày 22/4/2015; Hội họa 4 diễn ra vào ngày 23/4/2015; Đồ họa 1 diễn ra vào ngày 17/4/2015; Đồ họa 2 diễn ra vào ngày 17/4/2015; Điêu khắc diễn ra vào ngày 16/4/2015; Mỹ thuật ứng dụng diễn ra vào ngày 21/4/2015 và Phê bình mỹ thuật diễn ra vào ngày 16/4/2015.  Họa sĩ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Đại hội chi hội Mỹ thuật ứng dụng  Tại Đại hội các Chi hội, các đại biểu đã được nghe Thông báo số 2 của Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014-2019); Quy chế Tổ chức và hoạt động của Chi hội Hội Mỹ thuật Việt Nam; Quy chế Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ VII và phương hướng nhiệm kỳ VIII của Ban Chấp hành Chi hội. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với các kết quả từng chi hội như sau (thứ tự xếp theo số phiếu cao xuống thấp):


  Đại hội Chi hội Hội họa 1: Họa sĩ Lê Văn Thìn; Họa sĩ Nguyễn Tiến Dũng; Họa sĩ Nguyễn Văn Nghị; Họa sĩ Trần Thị Bích Huệ và Họa sĩ Phan Thanh Mai.  Ban chấp hành Chi hội Hội họa 1  nhiệm kỳ mới

  Đại hội Chi hội Hội họa 2: Họa sĩ Ngô Thành Nhân; Họa sĩ Ngô Văn Cao; Họa sĩ Đoàn Thu Hương; Họa sĩ Trần Quang Thái và Họa sĩ Đỗ Thúy Hằng.


  Ban chấp hành Chi hội Hội họa 2  nhiệm kỳ mới


  Đại hội Đại hội Chi hội Hội họa 3: Họa sĩ Lê Đức Biết; Họa sĩ Bùi Tuyết Mai; Họa sĩ Phạm Ngọc Doanh; Họa sĩ Ngân Chài và Họa sĩ Đoàn Thân.


  Ban chấp hành Chi hội Hội họa 3  nhiệm kỳ mới  Đại hội Đại hội Chi hội Hội họa 4: Hoạ sĩ Nguyễn Quốc Huy; Họa sĩ Lý Trực Sơn; Họa sĩ Nguyễn Đình Quang; Họa sĩ Hoàng Duy Vàng và Họa sĩ Phạm Trà My.


  Ban chấp hành Chi hội Hội họa 4 nhiệm kỳ mới


  Đại hội Đại hội Chi hội Đồ họa 1: Họa sĩ Nguyễn Nghĩa Phương; Họa sĩ Đặng Thị Bích Ngân; Họa sĩ Ngô Anh Cơ; Họa sĩ Vũ Đình Tuấn và Họa sĩ Trịnh Bá Quát.


  Ban chấp hành Chi hội Đồ họa 1 nhiệm kỳ mới  Đại hội Đại hội Chi hội Đồ họa 2: Họa sĩ Lý Trực Dũng; Họa sĩ Hồ Trọng Minh; Họa sĩ Trần Hoài Đức; Họa sĩ Lê Tiến Vượng và Họa sĩ Nguyễn Đăng Phú.  Ban chấp hành Chi hội Đồ họa 2 nhiệm kỳ mới


  Đại hội Đại hội Chi hội Điêu khắc: Nhà điêu khắc (Nđk) Hoa Bích Đào; Nđk Đỗ Hồng Hạnh, Nđk Nguyễn Bá Trạch; Nđk Ngô Tuấn Phong và Nđk Đỗ Bá Quang.


  Ban chấp hành Chi hội Điêu khắc nhiệm kỳ mới

  Đại hội Đại hội Chi hội Mỹ thuật ứng: Họa sĩ Đặng Đình Dũng; Họa sĩ Đặng Mai Anh; Họa sĩ Hồ Nam; Họa sĩ Lê Huy Quang và Họa sĩ Nguyễn Thanh Giang.


  Ban chấp hành Chi hội Mỹ thuật ứng dụng nhiệm kỳ mới

  Đại hội Đại hội Chi hội Phê bình Mỹ thuật: Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Hải Yến; Nhà báo Bùi Hoàng Anh và Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Chiến.


  Ban chấp hành Chi hội Phê bình Mỹ thuật nhiệm kỳ mới


  Các đại biểu đang bỏ phiếu bầu tại Đại hội Chi hội Hội họa 3

     P.V TCMT

Share:         LinkHay.com