E-mail        Print        Font-size  
 • Danh sách tác phẩm được xét chọn tham dự triển lãm mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên tại Quảng Ngãi của tỉnh Kon Tum

  TT

  HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ

  TÊN TÁC PHÂM

  CHẤT

  LIỆU

  KÍCH

  THƯỚC (cm)

  NĂM

  SÁNG

  TÁC

  NĂM

  SINH

  ĐIỆN THOẠI

  HỘI

  VIÊN

  SỐ TP

  1

  Nguyễn Thị Tú Quyên

  1- Ông già và cá

  Acrylic

  130 x 150cm

  2016

  1980

  0603.861.201

  TW

  02

  2 - Phụ nữ gùi con

  Acrylic

  130 x 150cm

  2015

  2

  Nguyễn Ngọc Ẩn

  3- Đường chiều

  Tổng hợp

  100 x 140cm

  2016

  1959

  0603.861.201

  TW

  01

  3

  A Nhú

  4- Buổi tối gia đình

  Acrylic

  100 x 100cm

  2016

  1960

  0603.861.201

  TW

  01

  4

  Quách Văn Linh

  5- Vật tế

  Acrylic

  120 x 120cm

  2016

  1987

  0603.861.201

  ĐP

  01

  5

  Hồ Việt

  6- Chung một lời ru

  Tổng họp

  105 x 160cm

  2016

  1980

  0603.861.201

  ĐP

  01

  6

  Thảo Nguyên

  7- Phong cảnh cao nguyên

  Sơn dầu

  80 x 100cm

  2016

  1956

  0603.861.201

  ĐP

  01

  7

  Lê Xuân Long

  8- Tiếng gọi đại ngàn

  Sơn dầu

  90 x 160cm

  2016

  1977

  0603.861.201

  ĐP

  01


  8

  Nguyễn Thanh Tòng

  9- Đêm hội nhà rông

  Sơn dầu

  100 x 150cm

  2016

  1955

  0603.861.201

  ĐP

  01

  9

  Bùi An Đông

  10- Mừng ngày hội

  Gò nhôm

  106 x 96cm

  2016

  1984

  0603.861.201

  ĐP

  01

  10

  Đặng Thị Thúy Kiều

  11- Thời gian

  Gạo rang

  80 x 100cm

  2016

  1987

  0603.861.201

  ĐP

  01

  11

  Anh Mai

  12- Hoán đối

  Sơn dấu

  80 x 180cm

  2016

  1989

  0603.861.201

  ĐP

  01

  12

  Lê Tình

  13- Bên Suối

  Sơn dầu

  80 x 100cm

  2016

  1988

  0603.861.201

  ĐP

  01

  TỔNG SỐ TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN: 13 CỦA 12 TÁC GIẢ

  TRONG ĐÓ:

  TÁC PHẨM CỦA HỘI VIÊN TRUNG ƯƠNG: 04 CỦA 03 TÁC GIẢ

  TÁC PHẨM CỦA HỘI VIÊN ĐỊA PHƯƠNG: 09 CỦA 09 TÁC GIẢ

  VĂN PHÒNG TW HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

Share:         LinkHay.com

Các tin đã đưa