E-mail        Print        Font-size  
 • Danh sách tác phẩm được xét chọn tham dự triển lãm mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên tại Quảng Ngãi của tỉnh Khánh Hòa

  STT

  Họ và tên tác giả

  Tên tác phẩm

  Chất liệu - Kích thước

  Năm

  sáng

  tác

  Năm

  sinh

  Điện thoại

  Hội

  viển

  S

  lượng

  TP

  01


  Trần Hà

  1.Giai điệu dân gian

  Sơn dầu: l,2m x l,6m

  2016

  1976

  0913431309

  TW

  01

  02

  Trần Mạnh Đức

  2.Đồng vọng

  Sơn dàu:l,4m x l,4m

  2016

  1969

  0909345564

  TW

  01

  03

  Nguyễn Quang Tuyến

  3.Phiên chợ phố núi

  Khắc gỗ:0.85cm x 100cm

  2016

  1951

  058.3825751

  TW

  01

  04

  Lê Huỳnh

  4.- Buôn làng K’Trut vui được mùa  Arcrylic- lm2 x lm6 Arcrylic -

  2016

  1954

  01663313475

  TW

  01

  05

  Kinh Dinh

  5.Yêu biển

  Sơn dầu : lm4 x lm4

  2016

  1958

  0932492076

  TW

  01

  06

  Ngô Thái Bình

  6.Vũ điệu trên tầng cao

  Sơn dầu: 120cm x 90cm

  2016

  1957

  0905209475

  TW

  01

  07

  Lưu Thành Quả

  7- Xóm chài

  8- Hoa quỳnh

  - Sơn dầu : 60cm x 80cm -Sơn Sơn dầu : 90cm x 120cm

  2016

  1977

  0983141352

  TW

  02

  08

  Phạm Chinh Nam

  9- Trên Cao Nguyên đá  - Lụa: 75cm x 115cm

  2016

  1971

  0986202086

  TW

  01

  09

  Đoàn Xuân Hùng

  10.Mẹ Việt Nam anh hùng

  Gốm sành

  70cm x 90cm x 50cm

  2016

  1960

  0918 656792

  TW

  01

  10

  Bùi Văn Quang

  11.Mùa thanh long

  Sơn dầu: 0,8m x l,6m

  2016

  1964

  01668910147

  TW

  01

  11

  Ngô Văn Thành

  12.- Nạo gốm  Tổnghợp

  60cm x 85cm x 90cm

  2015

  2015

  1979

  0982190207

  Chưa

  hội

  viên

  01

  12

  Ngô Tín

  13- Sức sống

  - Sơn dầu : 50cm x 70cm

  2016

  1969

  0906 945689

  Chưa

  hội

  viên

  01

  13

  Bùi Trung Chính

  14- Hạnh phúc  - Gò nhôm 148 x 105cm

  2015

  1979

  0918760073

  ĐP

  01

  14

  Huỳnh Thị Minh Hạ

  15..Mắt biển

  Tổng hợp: 54.5cm x79cm

  2016

  1983

  0949552299

  Chưa

  Hội

  viên

  01

  15

  Lê Toản

  16.Bến xưa

  Acrylic: lm x lm

  2016

  0974593069

  Chưa

  Hội

  viên

  01

  TỔNG SỐ TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN: 16 CỦA 15 TÁC GIẢ

  TRONG ĐÓ:

  TÁC PHẨM CỦA HỘI VIÊN TRUNG ƯƠNG: 11 CỦA 10 TÁC GIẢ

  TÁC PHẨM CỦA HỘI VIÊN ĐỊA PHƯƠNG: 05 CỦA 05 TÁC GIẢ

  VĂN PHÒNG TW HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAMShare:         LinkHay.com

Các tin đã đưa