E-mail        Print        Font-size  
 • Danh sách tác phẩm được xét chọn tham dự triển lãm mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên tại Quảng Ngãi của tỉnh Bình Định

  TT

  Họ và tên Tác giả

  Tên Tác phẩm

  Chất liệu

  Kích thước

  (cm)

  Năm sáng tác

  Hội viên

  SL

  TP

  1

  Lê Duy Hồng  1- Bên dòng nước  In độc bản  3 tấm 60x60  2016

  TW

  01

  2

  Nguyễn Chơn Hiền

  2- Hội đánh Bài chòi cổ

  Sơn dầu

  100x150

  2016

  TW

  01

  3

  Lê Trọng Nghĩa

  3- ống ngầm  Sắt hàn

  87x151x60

  2016  TW

  01

  4

  Nguyễn Văn Cần

  4- Phản chiếu từ thiên nhiên

  Kính gương+ Acrylic tổng hợp

  120x100

  2016

  TW

  01

  5

  Giang Minh Hoàng

  5- Gieo hạt

  Gỗ ghép

  135x54x56

  2016

  TW

  01

  6

  Nguyễn Quốc Hùng

  6- Cửa Tây thành Bình Định

  Sơn dầu

  80x100

  2015

  TW

  01

  7

  Lê Thị Tuấn

  7- Bến xưa

  Khắc gỗ

  60x80

  2016

  ĐP

  01

  8

  Trần Tuấn  8- Mùa yêu thương  Sơn dầu  135x157  2016

  ĐP

  01

  9

  Phan Văn Sanh

  9- Phong cảnh  Sơn dầu  80x100  2016

  ĐP

  01

  10

  Nguyễn Hữu Viên

  10- Chứng tích

  Tổng hợp

  130x170

  2016

  ĐP

  01

  11

  Lê Hồng Sơn

  11- Phong cảnh

  Sơn dầu  100x156

  2016

  ĐP

  01

  12

  Nguyễn Đình Lữ

  12- Mai một  Acrylic  140x170  2016

  ĐP

  01

  13

  Võ Thái Nhân  13- Gío xuân  Sơn mài  80x180  2016

  ĐP

  01

  14

  Lê Ân

  14- Nắng đầu mùa

  Tổng hợp

  100x150

  2016  ĐP

  01

  15

  Nguyễn Quốc Định

  15- Niềm tin

  Sơn dầu

  140x190

  2016

  ĐP  01  16  Nguyễn Xuân Quang  16- Vùng ô nhiễm  Sơn dầu  100x100

  ĐP

  01

  17

  Phan Khắc Bảo Hoa

  17- Tuổi thơ

  Sơn mài

  60x80

  2016  ĐP  01

  TỔNG SỐ TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN: 17 CỦA 17 TÁC GIẢ

  TRONG ĐÓ:

  TÁC PHẨM CỦA HỘI VIÊN TRUNG ƯƠNG: 06 CỦA 06 TÁC GIẢ

  TÁC PHẨM CỦA HỘI VIÊN ĐỊA PHƯƠNG: 11 CỦA 11 TÁC GIẢ   

  VĂN PHÒNG TW HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM   

Share:         LinkHay.com

Các tin đã đưa