E-mail        Print        Font-size  
 • Danh sách tác phẩm được xét chọn tham dự triển lãm mỹ thuật khu vực IV - Bắc miền Trung tại Quảng Trị của tỉnh Quảng Trị

  TT

  Họ và tên Tác giả

  Tên Tác phẩm

  Chất liệu

  Kích thước

  (cm)

  Hội viên

  SL

  TP

  1

  Nguyễn Hữu Song (Thế Hà)

  1- Ám ảnh

  Sơn dầu

  120x200

  TW

  02

  2- Không còn dòng chảy

  Sơn dầu

  120x140

  2

  Hồ Thanh Thoan

  3- Đợi ngày ra khơi  Sơn dầu

  90x120

  TW

  01

  3

  Trương Minh Dự

  4- Lục lạc vàng

  5- Sự cảnh tỉnh về môi trường

  Sơn dầu

  Sơn dầu

  120x180

  130x130

  TW

  02

  4

  Trịnh Hoàng Tân

  6- Mẹ và Tổ quốc

  Sơn mài

  120x180

  TW

  02

  7- Sắc hoa Đất Việt

  Sơn mài

  120x180  5

  Nguyễn Thị Lương Giang

  8- Nhớ biển

  Sơn dầu

  160x120

  TW

  01

  6

  Trương Đình Dung

  9- Ký ức làng hầm

  Acrylic

  100x200

  TW  7

  Phan Văn Xung  10- Cá về

  Sơn dầu

  100x120

  ĐP

  01

  8

  Nguyễn Thanh Thái

  11- Người mẹ giới tuyến

  Sơn dầu

  70x200

  ĐP

  01

  9

  Lê Cảnh Oánh

  12- Kể chuyện về chiếc cầu giới tuyến  Sơn mài  100x160  ĐP

  01

  10

  Trần Thanh Song  13- Niềm vui xuống vụ

  Sơn dầu

  120x120

  ĐP

  01

  11

  Phạm Văn Cường

  14- Nhịp sống vùng cao  Acrylic  70x70  CTV

  01

  12

  Nguyễn Văn Hùng

  15- Nhịp điệu vùng cao

  Gỗ

  H 200

  CTV

  01

  13

  Trần Thị Tố Nga

  16- Nét Tây Bắc

  Sơn mài

  100x120

  CTV  01

  TỔNG SỐ TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN: 16 CỦA 13 TÁC GIẢ

  TRONG ĐÓ :

  TÁC PHẨM CỦA HỘI VIÊN TRUNG ƯƠNG: 09 CỦA 06 TÁC GIẢ

  TÁC PHẨM CỦA HỘI VIÊN ĐỊA PHƯƠNG: 07 CỦA 07 TÁC GIẢ

  VĂN PHÒNG TW HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

Share:         LinkHay.com