E-mail        Print        Font-size  
 • Danh sách tác phẩm được xét chọn tham dự triển lãm mỹ thuật khu vực IV - Bắc miền Trung tại Quảng Trị của tỉnh Quảng Bình
  TT

  Họ và tên Tác giả

  Tên Tác phẩm

  Chất liệu

  Kích thước

  (cm)

  Năm sáng tác

  Năm sinh

  Hội viên

  SL

  TP

  1  Lê Ngọc Thái

  1. Hơi thở

  Gỗ

  Cao 60

  2016

  1972

  TW  02  2. Khởi nguồn sự sống

  Sơn mài-gỗ-sắt

  Cao 90

  2016

  2

  Nguyễn Lương Sáng

  3. Vọng

  Tổng hợp

  150x150

  2016

  1981

  TW

  01

  3

  Lê Anh Tân

  4. Tranh biếm họa

  Thuốc nước

  60x100

  2016

  1950

  TW  01

  4

  Trần Công Thoan

  5. Niềm vui

  In đá

  40x60

  2016  ĐP

  01

  5

  Vũ Xuân Trường

  6. Cổng ngọ môn

  Lụa

  116x82

  2015

  1953

  ĐP  01

  6

  Trương Trần Đình Thắng

  7. Đón mẹ về

  Gỗ

  35x150  1984

  ĐP

  01

  7

  Lê Thuận Long

  8. Tình mùa

  Thuốc nước

  60x80

  2016

  1984  ĐP

  01

  8

  Đặng Minh Quý

  9. Chùm tranh minh họa TC Nhật Lệ

  Acylic

  60x80  1971

  ĐP

  01

  9  Nguyễn Đại Thăng

  10. Cầu mưa

  Sơn mài

  100x150

  2015

  1969

  ĐP

  01

  10

  Hồ Trọng Lâm

  11. Chuyển động 1

  Acylic

  120x120

  2016

  1978

  ĐP

  01

  11

  Nguyễn Chiêu Sinh

  12. New fashion

  Monopanter

  40x60  01

  12

  Nguyễn Thành Trung

  13. Lục cúng Hoa đăng

  Acylic

  75x95

  2016

  1979

  ĐP

  01

  13

  Trịnh Xuân Huy

  14. Quái vật

  Acylic

  110x140

  2016

  1970

  ĐP

  01

  14

  Nguyễn Xuân Thành

  15. Vào hạ

  Gò nhôm

  100x190

  2016

  1990

  CTV

  01

  15

  Nguyễn Hoàng Hải Thăng

  16. Cuộc sống

  Tổng hợp

  50x30x50

  2016

  1988

  CTV

  01

  TỔNG SỐ TÁC PHẨM Đ­ƯỢC CHỌN: 16 CỦA 15 TÁC GIẢ

  TRONG ĐÓ :

  TÁC PHẨM CỦA HỘI VIÊN TRUNG ­ƯƠNG: 04 CỦA 03 TÁC GIẢ

  TÁC PHẨM CỦA HỘI VIÊN ĐỊA PHƯ­ƠNG: 12 CỦA 12 TÁC GIẢ

  VĂN PHÒNG TW HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAMShare:         LinkHay.com