E-mail        Print        Font-size  
 • Danh sách tác phẩm được xét chọn tham dự triển lãm mỹ thuật khu vực IV - Bắc miền Trung tại Quảng Trị của tỉnh Hà Tĩnh

  TT

  Họ và tên Tác giả

  Tên Tác phẩm

  Chất liệu

  Kích thước

  (cm)

  Năm sáng tác

  Hội viên

  SL

  TP

  1

  Lê Anh Tuấn

  1- Để có cái còn lại

  Bột màu

  60x80

  2016

  TW

  01

  1. 2

  Lê Anh Ngọc

  2- Thiên tài và sự biến dạng

  Sơn dầu

  80x90

  2016  TW

  01

  3

  Võ Tá Lục

  3- Đưa các anh về trên

  đất mẹ  Sơn dầu

  100x120

  2016  TW

  01  1.  4

  Lê Quang Thắng

  4- Trung thu

  Sơn dầu

  140x140

  2016

  TW

  01

  5

  Hoàng Hữu Trí

  5- Chùm biểu trưng

  Đồ hoạ

  54x79

  2016

  TW

  01

  Đặng Thiện Chân

  6- Biển về

  Acrylic

  90x120

  2016  TW

  01


  Nguyễn Đình Đường  7- Giao ước

  Gỗ, thép, đá

  200x60x100

  2016

  ĐP

  01

  1. 8  

  Trần Thế Vinh

  8- Thuỷ điện Hố Hô

  Sơn dầu

  105x120

  2016

  ĐP

  01

  9

  Nguyễn Văn Dương

  9- Chợ bản

  Sơn khắc

  40x60

  2016

  ĐP

  01

  1. 10  

  Trần Lê Khả

  10- Chiều quê

  Sơn dầu

  80x90

  2016

  ĐP

  01

  11

  Dương Ngân Hải

  11- Hãy làm sạch biển  Đồ hoạ  54x79

  2016  ĐP  01

  1. 12  

  Lê Quang Lĩnh

  12- Tháng giêng

  Acrylic

  150x120

  2016

  ĐP  01

  13 

  Nguyễn Huy Tùng

  13- Nắng trên công trường

  Acrylic  110x175

  2016

  ĐP

  01

  1. 14

  Nguyễn Vĩnh Tao

  14- Mưu sinh

  Sơn dầu

  100x120

  2016

  ĐP

  01

   

  TỔNG SỐ TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN: 14 CỦA 14 TÁC GIẢ

  TRONG ĐÓ :

  TÁC PHẨM CỦA HỘI VIÊN TRUNG ƯƠNG: 06 CỦA 06 TÁC GIẢ

  TÁC PHẨM CỦA HỘI VIÊN ĐỊA PHƯƠNG: 08 CỦA 08 TÁC GIẢ

  VĂN PHÒNG TW HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM


Share:         LinkHay.com