E-mail        Print        Font-size  
 • "TRỞ TÂM" HAY "CHỞ TÂM"
  Tháng 6/2015, tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội, có một cuộc triển lãm của bốn tác giả Vũ Tuyên, Nguyễn Lộc, Vũ Khánh Hòa và Nguyễn Văn Tuân lấy tiêu đề “Trở tâm”, phía dưới chữ “Trở tâm” là hình biểu tượng một con thuyền.

  Vậy người xem phải hiểu nghĩa của tiêu đề ấy như thế nào ?

  1. Trở tâm I: có nghĩa là tâm đang biến đổi, đang chuyển (kiểu như chữ “trở mình”), hoặc tâm đang đảo ngược... Ở nghĩa này, liệu người xem có cảm nhận được ý đồ của các tác giả qua tiêu đề của triển lãm hay không?!

  2. Trở tâm II: có nghĩa là tâm đang bị mắc, bị cản trở, bị hãm, khác với Trở tâm I, và không khớp với hình biểu tượng con thuyền đi kèm theo.

  3. Chở tâm: có vẻ khớp với hình biểu tượng con thuyền hơn cả, có nghĩa “chở tâm” kiểu như nghĩa của chữ “chở Đạo” trong câu: “Chở bao nhiêu Đạo thuyền không khẳm” của Nguyễn Đình Chiểu...

  Nếu các tác giả của cuộc triển lãm nói trên dùng chữ “Trở tâm” ở nghĩa này (mà thực tế phải ở nghĩa này) - thì rõ ràng họ đã viết sai chính tả, làm chệch đi ý niệm ban đầu của người xem trước khi xem tranh.

  Theo truyền thống phương Đông, nghệ thuật là sự “truyền tâm”. Truyền tâm hay Chở tâm, e rằng cũng gần nhau.

  Quang Việt

Share:         LinkHay.com