E-mail        Print        Font-size  
  • Tranh cổ động tuyên truyền "Kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc Kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)"

    Kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)

    Tranh cổ động tuyên truyền "Kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc Kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)" do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch) tổ chức phát động sáng tác năm 2016

Share:         LinkHay.com