E-mail        Print        Font-size  
 • Ngành Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng


  Từ ngày 10/8 đến ngày 21/8/2017, tại nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội đã diễn ra triển lãm Mỹ thuật khu vực I - Hà Nội ngành Đồ họa, Điêu khắc và Mỹ thuật ứng dụng lần thứ 22 năm 2017.

  Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm của 99 tác giả. Bao gồm 43 tác phẩm đồ hoạ của 42 tác giả trong đó 23 tác phẩm của 22 tác giả là hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam và 20 tác phẩm của 20 tác giả chưa là hội viên. 36 tác phẩm điêu khắc của 31 tác giả là hội viên. 21 tác phẩm Mỹ thuật ứng dụng của 18 tác giả trong đó 18 tác phẩm của 15 tác giả là hội viên và 03 tác phẩm của 03 tác giả chưa hội viên.

  Ngành Đồ họa:

  Hội đồng chấm giải ngành Đồ họa chấm và đã quyết định xét tặng 06 Giải thưởng: Không có Giải A; 01 Giải B; 02 Giải C và 03 Giải Khuyến khích.

  Giải B: Mạch đời của Vũ Bạch Liên (Hà Nội). Giải C: Chợ vùng cao của Nguyễn Đăng Dũng và Bộ logo của Trần Hoài Đức (Hà Nội). Giải Khuyến khích: Seri minh họa báo và tạp chí của Nguyễn Đăng Phú (Hà Nội); Bảo vật của Nguyễn Công Quang (Hà Nội) và Mơ sao của Nguyễn Thu Hương.

  Các tác phẩm được giải thưởng:  VŨ BẠCH LIÊN (Hà Nội) - Mạch đời. 2017. Sắp đặt. Giải B Khu vực I - Hà Nội 2017

  NGUYỄN ĐĂNG DŨNG (Hà Nội) - Chợ vùng cao. 2017. Khắc gỗ. 55x40cm.
  Giải C Khu vực I - Hà Nội 2017


  TRẦN HOÀI ĐỨC (Hà Nội) - Bộ logo. 2017.
  Giải C Khu vực I - Hà Nội 2017

  NGUYỄN THU HƯƠNG (Hà Nội) - Mơ sao. 2017. In lưới. 42x42cm.
   Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2017

  NGUYỄN CÔNG QUANG (Hà Nội) - Bảo vật. 2017. Khắc gỗ. 107x74cm.
  Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2017


  NGUYỄN ĐĂNG PHÚ (Hà Nội) - Seri minh họa báo và tạp chí 2017.
  Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2017


Share:         LinkHay.com