E-mail        Print        Font-size  
 • Giải thưởng Mỹ thuật Khu vực I Hà Nội ngành Điêu khắc năm 2017

   

  Ngành Điêu khắc:

  Hội đồng chấm giải ngành Điêu khắc chấm và đã quyết định xét tặng 06 Giải thưởng: 01 Giải A; 01 Giải B; 01 Giải C và 03 Giải Khuyến khích.

  Giải A: Chim lửa của Tạ Quang Bạo (Hà Nội). Giải B: Chân dung của Trần Văn An (Hà Nội). Giải C: Mưa tháng Năm của Vũ Bình Minh (Hà Nội). Giải Khuyến khích: của Đinh Xuân Việt (Hà Nội); Đôi bạn của Đinh Văn Trọng (Hà Nội); Hồi sinh của Vũ Bạch Hoa (Hà Nội).

  Các tác phẩm được giải thưởng:

  TẠ QUANG BẠO (Hà Nội) - Chim lửa. 2017. Gỗ. H=80cm.
  Giải A Khu vực I - Hà Nội 2017

  TRẦN VĂN AN (Hà Nội) - Chân dung. 2017. Sắt hàn. 180x110x50cm.
  Giải B Khu vực I - Hà Nội 2017


  VŨ BÌNH MINH (Hà Nội) - Mưa tháng Năm. 2017. Sắt hàn. H=100cm.
  Giải C Khu vực I - Hà Nội 2017


  ĐINH XUÂN VIỆT (Hà Nội) - Gà. 2017. Gỗ. H=58cm.
  Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2017  ĐINH VĂN TRỌNG (Hà Nội) - Đôi bạn. 2017. Đá. H=45cm.
   Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2017

  VŨ BẠCH HOA (Hà Nội) - Hồi sinh. 2017. Gò nhôm. 100x100cm.
   Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2017


   

Share:         LinkHay.com