E-mail        Print        Font-size  
 • Giải thưởng Mỹ thuật Khu vực I Hà Nội ngành Mỹ thuật Ứng Dụng năm 2017


  Ngành Mỹ thuật Ứng dụng:

  Hội đồng chấm giải ngành Mỹ thuật Ứng dụng chấm và đã quyết định xét tặng 04 Giải thưởng: Không có Giải A; 01 Giải B; 02 Giải C và 01 Giải Khuyến khích.

  Giải B: Chùm 04 tác phẩm: Chim, gà, lợn nuôi và mèo của Nguyễn Trọng Đoan (Hà Nội). Giải C: Sân khấu chèo Lọ nước thần của Nguyễn Dân Quốc; Lá đỏ của Nguyễn Văn Chuốt. Giải Khuyến khích: Sen cát – Vũ điệu hoa – Sắc lan tỏa của Trần Đức Tân (Hà Nội)

  Các tác phẩm được giải thưởng:


  NGUYỄN TRỌNG ĐOAN (Hà Nội) -
  Chùm 4 tác phẩm Chim, gà, lợn nuôi và mèo
  2017. Gốm. H=45cm. Giải B Khu vực I - Hà Nội 2017   


  NGUYỄN DÂN QUỐC (Hà Nội) - Sân khấu chèo "Lọ nước thần" (8 cảnh)
  2017. Trang trí sân khấu. Giải C Khu vực I - Hà Nội 2017


  NGUYỄN VĂN CHUỐT (Hà Nội) - Lá đỏ. 2016. Sơn mài. 61x81cm.
  Giải C Khu vực I - Hà Nội 2017


  TRẦN ĐỨC TÂN (Hà Nội) - Sen cát - Vũ điệu hoa - Sắc lan tỏa. 2017. Gốm. Bộ 3 lọ.
  Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2017   Share:         LinkHay.com