E-mail        Print        Font-size  
 • Giải thưởng Mỹ thuật khu vực II- Đồng bằng sông Hồng mở rộng năm 2017

  Từ ngày 22/8 đến 31/8/2017, tại Trung tâm Triển lãm tỉnh Hải Dương đã diễn ra triển lãm Mỹ thuật Khu vực II - Đồng bằng Sông Hồng mở rộng lần thứ 22 năm 2017.

  Triển lãm giới thiệu 204 tác phẩm của 203 tác giả. Trong đó: 104 tác phẩm của 103 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 100 tác phẩm của 100 tác giả là hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật địa phương đến từ các tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng như: Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình và 3 tỉnh đến từ Bắc miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

  Hội đồng nghệ thuật đã xét chọn và quyết định tặng 12 Giải thưởng bao gồm: 01 Giải A, 02 Giải B, 03 Giải C và 06 Giải Khuyến khích.

  Giải A: Chuông của Kù Kao Khải (Ninh Bình) (sau đó được lên thành Giải Nhất của Giải thưởng Hội MTVN). Giải B: Sóng và đá của Bùi Duy Khánh (Hải Phòng); Diễn xướng, chầu văn của Nguyễn Ngần (Hà Nam). Giải C: Phố cây của Lương Văn Trịnh (Ninh Bình); Bến vắng của Đặng Tiến (Hải Phòng); Khúc ca xuân tình của Đỗ Kích (Hà Nam). Giải Khuyến khích: Tan ca của Đỗ Chuyển (Hải Dương); Biển cả 1 của Nguyễn Minh Cường (Nam Định); Bình minh biển quê Thanh của Nguyễn Hoàng Linh (Thanh Hóa); Công trường của Phạm Quyền (Nam Định); Lệ rừng của Phạm Ngọc Lâm (Hải Phòng) và Tráng ca 12 cô gái Truông Bồn của Hồ Thiết Trinh (Nghệ An).

  Các tác phẩm được giải thưởng:


  BÙI DUY KHÁNH (Hải Phòng) - Sóng và đá. 2017. Màu nước. 130x157cm
  Giải B Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2017

  NGUYỄN NGẦN (Hà Nam) - Diễn xướng, chầu văn. 2017. Khắc gỗ. 89x (30+89+30)
  Giải B Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2017

  ĐẶNG TIẾN (Hải Phòng) - Bến vắng. 2017. Sơn dầu. 120x150cm
  Giải C Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2017

  ĐỖ KÍCH (Hà Nam) - Khúc ca xuân tình. 2017. Sơn dầu. 100x200cm
  Giải C Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2017

  LƯƠNG VĂN TRỊNH (Ninh Bình) - Phố cây. 2017. Đá. 98x42x40cm
  Giải C Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2017

  ĐỖ CHUYỂN (Hải Dương) - Tan ca. 2017. Sơn dầu. 115x160cm
  Giải Khuyến khích Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2017

  HỒ THIẾT TRINH (Nghệ An) - Tráng ca 12 cô gái Truông Bồn. 2017. Khắc mica. 75x150cm
  Giải Khuyến khích Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2017

  NGUYỄN HOÀNG LINH (Thanh Hóa) - Bình minh biển quê Thanh. 2017. Sơn dầu. 150x150cm
  Giải Khuyến khích Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2017


  NGUYỄN MINH CƯỜNG (Nam Định) - Biển cả 1. 2017. Sơn dầu. 100x145cm
  Giải Khuyến khích Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2017


  PHẠM NGỌC LÂM (Hải Phòng) - Lệ rừng. 2017. Đồ đồng cũ. 200x150x90cm
  Giải Khuyến khích Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2017


  PHẠM QUYỀN (Nam Định) - Công trường. 2017. Sơn dầu. 115x155cm
  Giải Khuyến khích Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2017

Share:         LinkHay.com