E-mail        Print        Font-size  
 • Giải thưởng Mỹ thuật khu vực III - Tây Bắc Việt Bắc năm 2017

  Từ ngày 17/8 đến ngày 28/8/2017, tại nhà hát Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc, đã diễn ra triển lãm Mỹ thuật khu vực III - Tây Bắc - Việt Bắc lần thứ 22 năm 2017.

  Triển lãm giới thiệu 216 tác phẩm của 193 tác giả trong đó 102 tác phẩm của 79 tác giả là hội viên HMTVN và 114 tác phẩm của 114 tác giả là hội viên và cộng tác viên Hội Văn học Nghệ thuật địa phương đến từ các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc - Việt Bắc như: Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La.

  Hội đồng nghệ thuật đã xét chọn và quyết định tặng 09 Giải thưởng bao gồm: 01 Giải A; 01 Giải B; 1 Giải C và 06 Giải Khuyến khích.

  Giải A: Trăng Kim Hỷ của Trần Giang Nam (Bắc Kạn) (sau đó được lên thành Giải Ba của Giải thưởng HMTVN). Giải B: Đông về của Triệu Ngọc Thạch (Vĩnh Phúc). Giải C: Sa Mu của Mai Mạnh Hùng (Tuyên Quang). Giải Khuyến khích: Đợi của Nguyễn Lưu (Vĩnh Phúc); Khởi nguồn một tình yêu của Lê Duy Ngoạn (Vĩnh Phúc); Chiều cao vay mượn của Nguyễn Văn Tơn (Bắc Giang); Mùa đông trên vùng cao của Lê Anh (Vĩnh Phúc); Bản sắc truyền thống của Trương Mạnh Sáng (Bắc Kạn) và Hoa trong nắng của Vũ Hữu Cương (Điện Biên).

  Các tác phẩm được giải thưởng:


  TRIỆU NGỌC THẠCH (Vĩnh Phúc) - Đông về. 2017. Gốm. 70x180cm
  Giải B Khu vực III - Tây Bắc - Việt Bắc 2017
  MAI MẠNH HÙNG (Tuyên Quang) - SaMu. 2017. Sơn mài. 60x123cm
  Giải C Khu vực III - Tây Bắc - Việt Bắc 2017


  VŨ HỮU CƯƠNG (Điện Biên) - Hoa trong nắng. 2017. Sơn mài. 70x110cm
  Giải Khuyến khích Khu vực III - Tây Bắc - Việt Bắc 2017

  TRƯƠNG MẠNH SÁNG (Bắc Kạn) - Bản sắc truyền thống. 2017. Acrylic. 42x110cm (3 bức)
  Giải Khuyến khích Khu vực III - Tây Bắc - Việt Bắc 2017

  NGUYỄN LƯU (Vĩnh Phúc) - Đợi. 2017. Gỗ. H=80cm
  Giải Khuyến khích Khu vực III - Tây Bắc - Việt Bắc 2017
  VĂN TƠN (Bắc Giang) - Chiều cao vay mượn. 2017. Sơn mài. 90x135cm
  Giải Khuyến khích Khu vực III - Tây Bắc - Việt Bắc 2017


  LÊ ANH (Vĩnh Phúc) - Mùa đông trên vùng cao. 2017. Lụa. 80x130cm.
  Giải Khuyến khích Khu vực III - Tây Bắc - Việt Bắc 2017

  LÊ DUY NGOẠN (Vĩnh Phúc) - Khởi nguồn một tình yêu. 2017. Gốm. H=70cm
  Giải Khuyến khích Khu vực III - Tây Bắc - Việt Bắc 2017


   

Share:         LinkHay.com