E-mail        Print        Font-size  
 • Giải thưởng Mỹ thuật khu vực VI - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017


  Từ ngày 8/8 đến ngày 17/8/2017, tại Bảo tàng Mỹ thuật Tp.HCM, 97A Phó Đức Chính, Tp.HCM đã diễn ra triển lãm Mỹ thuật khu vực VI - Tp.HCM lần thứ 22 năm 2017.

  Triển lãm trưng bày 122 tác phẩm của 107 tác giả. Trong đó: 74 tác phẩm của 59 tác giả hội viên HMTVN và 48 tác phẩm của 48 tác giả hội viên địa phương.

  Hội đồng nghệ thuật đã xét chọn và quyết định tặng 11 Giải thưởng bao gồm: Không có Giải A, 03 Giải B, 03 Giải C, 05 Giải Khuyến khích.

  Giải B: Không giới hạn của Hoàng Tường Minh (Tp.HCM); Ruộng bắp ở Mộc Bài của Lâm Chí Trung (Tp.HCM). Giải C: Sức mạnh tiềm ẩn của Hồ Minh Quân (Tp.HCM); Chiều trên chiến hạm của Nguyễn Phú Hậu (Tp.HCM); Hội An ngày nay của Thái Tuấn Hoàng (Tp.HCM). Giải Khuyến khích: Hoa quỳnh của Lâm Huỳnh Linh (Tp.HCM); Đất mới của Lê Thanh Tùng (Tp.HCM); Mùa thay lá của Lê Ngọc Linh (Tp.HCM); Nhớ biển của Lê Triều Điển (Tp.HCM) và Mùa hoa mận của Nguyễn Thị Tố Uyên (Tp.HCM).

  Các tác phẩm được giải:


  HOÀNG TƯỜNG MINH (Tp. HCM) - Không giới hạn. 2017. Sắt, sơn mài. 200x100x200cm
  Giải B Khu vực VI - Thành phố Hồ Chí Minh 2017  LÂM CHÍ TRUNG (Tp. HCM) - Ruộng bắp ở Mộc Bài. 2017. Sơn mài. 85x120cm
  Giải B Khu vực VI - Thành phố Hồ Chí Minh 2017


   
  NGUYỄN HỒNG ĐỨC (Tp. HCM) - Đối thoại. 2017. Sơn dầu. 150x200cm
  Giải B Khu vực VI - Thành phố Hồ Chí Minh 2017
   


  HỒ MINH QUÂN (Tp. HCM) - Sức mạnh tiềm ẩn. 2017. Sơn dầu. 150x150cm
  Giải C Khu vực VI - Thành phố Hồ Chí Minh 2017   


  NGUYỄN PHÚ HẬU (Tp. HCM) - Chiều trên chiến hạm. 2017. Sơn dầu. 150x150cm
  Giải C Khu vực VI - Thành phố Hồ Chí Minh 2017

  THÁI TUẤN HOÀNG (Tp. HCM) - Hội An ngày nay. 2017. Sơn dầu. 150x150cm
  Giải C Khu vực VI - Thành phố Hồ Chí Minh 2017

  LÂM HUỲNH LINH (Tp. HCM) - Hoa quỳnh. 2017. Sơn mài. 120x180cm
  Giải Khuyến khích Khu vực VI - Thành phố Hồ Chí Minh 2017

  LÊ THANH TÙNG (Tp. HCM) - Đất mới. 2017. Sơn dầu. 120x180cm
  Giải Khuyến khích Khu vực VI - Thành phố Hồ Chí Minh 2017  LÊ NGỌC LINH (Tp. HCM) - Mùa thay lá. 2017. Sơn mài. 70x90cm
  Giải Khuyến khích Khu vực VI - Thành phố Hồ Chí Minh 2017
  LÊ TRIỀU ĐIỂN (Tp. HCM) - Nhớ biển. 2017. Gốm
  Giải Khuyến khích Khu vực VI - Thành phố Hồ Chí Minh 2017

  NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN (Tp. HCM) - Mùa hoa mận. 2017. Khắc màu. 90x110cm.
  Giải Khuyến khích Khu vực VI - Thành phố Hồ Chí Minh 2017
Share:         LinkHay.com