E-mail        Print        Font-size  
 • Giải thưởng Mỹ thuật khu vực VII - Đông Nam Bộ năm 2017  Từ ngày 30/8 đến 5/9/2017, tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, đã diễn ra triển lãm triển lãm Mỹ thuật khu vực VII - Đông Nam Bộ lần thứ 22 năm 2017.

  Triển lãm đã trưng bày 146 tác phẩm của 130 tác giả. Trong đó: 61 tác phẩm của 45 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 85 tác phẩm của 85 tác giả là hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học Nghệ thuật địa phương đến từ các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Tây Ninh.

  Hội đồng nghệ thuật đã xét chọn và quyết định tặng 06 Giải thưởng bao gồm: 01 giải A, 01 giải B, 01 giải C và 03 Giải Khuyến khích.

  Giải A: Lễ cầu mưa của Nguyễn Công Văn (Ninh Thuận) (sau đó được lên thành Giải Nhì của Giải thưởng HMTVN). Giải B: Nhóm lợi ích của Phạm Công Hoàng (Đồng Nai). Giải C: Nguyệt cầm của Nguyễn Tấn Công (Bình Dương). Giải Khuyến khích: Quảng trường Đồng Nai của Đoàn Minh Ngọc (Đồng Nai); Đóng tàu vỏ thép của Phan Thế Cường (Bình Thuận) và Hương dã quỳ của Đinh Thanh (Lâm Đồng).


  Các tác phẩm được giải:  PHẠM CÔNG HOÀNG (Đồng Nai) - Nhóm lợi ích. 2017. Tổng hợp. 80x100x200cm.
  Giải B Khu vực VII - Đông Nam Bộ 2017  NGUYỄN TẤN CÔNG (Bình Dương) - Nguyệt cầm. 2017. Sơn mài. 120x160cm
  Giải C Khu vực VII - Đông Nam Bộ 2017  PHAN THẾ CƯỜNG (Bình Thuận) - Đóng tàu vỏ thép. 2017. Sơn mài. 80x110cm
  Giải Khuyến khích Khu vực VII - Đông Nam Bộ 2017  ĐOÀN MINH NGỌC (Đồng Nai) - Quảng trường Đồng Nai. 2017. Khắc gỗ. 75x100cm
  Giải Khuyến khích Khu vực VII - Đông Nam Bộ 2017  

  ĐINH THANH (Lâm Đồng) - Hương dã quỳ. 2017. Gỗ. H=125cm
  Giải Khuyến khích Khu vực VII - Đông Nam Bộ 2017   

Share:         LinkHay.com