E-mail        Print        Font-size  
 • DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC VÀ THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ (2014 - 2019)

   

  Theo quyết định số 166 ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam

  A. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

  1. Hoạ sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội MTVN, Uỷ viên Đảng đoàn Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam - Trưởng ban

  2. Hoạ sĩ Vi Kiến Thành, Phó Chủ tịch Hội MTVN - Phó trưởng ban

  3. NĐK Phan Gia Hương , Phó Chủ tịch Hội MTVN - Phó trưởng ban

  4. Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Hội MTVN - Uỷ viên

  5. NPBMT Mai Thị Ngọc Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội MTVN, Phụ trách Văn phòng Trung ương Hội MTVN - Uỷ viên

  6. Hoạ sĩ Nguyễn Thành Chương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội MTVN, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội MTVN - Uỷ viên

  7. Hoạ sĩ Huỳnh Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội MTVN - Uỷ viên

  8. Hoạ sĩ Đặng Mậu Tựu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội MTVN - Ủy viên

  9. NĐK Đào Châu Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội MTVN - Uỷ viên

  10. Hoạ sĩ Nguyễn Bằng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội MTVN - Uỷ viên

  11. Hoạ sĩ Lê Trí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội MTVN - Uỷ viên

  12. NPBMT Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Ban Kiểm tra Trung ương Hội MTVN - Uỷ viên

  13. NPBMT Lê Quốc Bảo, Phó Ban Kiểm tra Trung ương Hội MTVN - Uỷ viên

  14. Hoạ sĩ Nguyễn Hữu Bài, Ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội MTVN - Uỷ viên

  15. Hoạ sĩ Nguyễn Duy Lẫm, Ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội MTVN - Uỷ viên

  16. Hoạ sĩ Lê Thị Kim Oanh, Phó Văn phòng Trung ương Hội MTVN - Uỷ viên

  17. Ông Ứng Văn Cao, Phó Văn phòng Trung ương Hội MTVN - Uỷ viên

  18. Bà Phạm Thị Hạnh, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính, Kế toán trưởng Văn phòng Trung ương Hội - Uỷ viên

  19. Ông Huỳnh Văn Thọ, Phó Văn phòng Đại diện phía Nam - Uỷ viên

  20. Hoạ sĩ Đặng Thị Bích Ngân, Tổng Biên tập Tạp chí Mỹ thuật - Uỷ viên

  21. Hoạ sĩ Ngô Văn Cao, Giám đốc Nhà Triển lãm Mỹ thuật - Uỷ viên

  22. Hoạ sĩ Đoàn Hồng, Giám đốc Trung tâm Mỹ thuật Đương đại - Uỷ viên

  B. THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

  1. Hoạ sĩ Trần Khánh Chương - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội

  2. Hoạ sĩ Vi Kiến Thành - Phó trưởng Ban Tổ chức Đại hội

  3. NĐK Phan Gia Hương - Phó trưởng Ban Tổ chức Đại hội

  4. Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn - Uỷ viên Ban Tổ chức Đại hội

  5. NPBMT Mai Thị Ngọc Oanh - Uỷ viên Ban Tổ chức Đại hội

Share:         LinkHay.com