E-mail        Print        Font-size  
 • DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TW HỘI VÀ BAN KIỂM TRA TW HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)  I/ BAN CHẤP HÀNH

  HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)

  1. Họa sĩ Trần Khánh Chương – Chủ tịch 0913204370

  2. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Phó Chủ tịch thường trực 0912292931

  3. Họa sĩ Vi Kiến Thành – Phó Chủ tịch 0912467723

  4. Nhà Điêu khắc Phan Gia Hương – Phó Chủ tịch 0913724282

  5. Nhà PBMT Mai Thị Ngọc Oanh – Ủy viên Ban Thường vụ 0912175554

  6. Họa sĩ Lê Trí Dũng – Uỷ viên Ban Chấp hành 0904184303

  7. Họa sĩ Huỳnh Văn Mười (Uyên Huy) – Uỷ viên Ban Chấp hành 0913889918

  8. Họa sĩ Lê Huy Tiếp – Uỷ viên Ban Chấp hành 0983017451

  9. Họa sĩ Đặng Mậu Tựu – Uỷ viên Ban Chấp hành 0914195012


  II/ BAN KIỂM TRA

  HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)  1. Nhà PBMT Mai Thị Ngọc Oanh – Trưởng Ban Kiểm tra Hội 0912175554

  2. Họa sĩ Nguyễn Duy Lẫm – Phó Ban Kiểm tra Hội 0913005713

  3. Họa sĩ Nguyễn Xuân Đông – Phó Ban Kiểm tra Hội 0909883945

  4. Họa sĩ Nguyễn Hữu Bài – Uỷ viên Ban Kiểm tra Hội 0903598132

  Họa sĩ Lê Đức Biết – Uỷ viên Ban Kiểm tra Hội 0912035284
Share:         LinkHay.com