E-mail        Print        Font-size  
 • DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT (CHUYÊN NGÀNH),BAN CHUYÊN MÔN, BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ MỸ THUẬT KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)  I/ CÁC BAN CHUYÊN MÔN

  HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)  A. BAN SÁNG TÁC:

  1. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Trưởng ban 0912292931

  2. Họa sĩ Lê Huy Tiếp – Phó ban 0983017451

  3. Nhà điêu khắc Phan Gia Hương – Phó ban 0913724282

  4. Họa sĩ Vi Kiến Thành – Uỷ viên 0912467723

  5. Họa sĩ Đặng Mậu Tựu – Uỷ viên 0914195012

  6. Họa sĩ Huỳnh Văn Mười (Uyên Huy) – Uỷ viên 0913889918

  7. Họa sĩ Lê Trí Dũng – Uỷ viên 0904184303

  8. Nhà PBMT Nguyễn Đỗ Bảo – Uỷ viên 0936872288

  9. Họa sĩ Lê Trọng Lân – Uỷ viên 0984686429

  10. Nhà điêu khắc Lưu Danh Thanh – Uỷ viên 0988745494

  11. Họa sĩ Trần Ngọc Canh – Uỷ viên 01276237055

  B. BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ:

  1. Họa sĩ Trần Khánh Chương – Trưởng ban 0913204370

  2. Họa sĩ Lê Huy Tiếp – Phó ban 0983017451

  3. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Uỷ viên 0912292931

  4. Họa sĩ Vi Kiến Thành – Uỷ viên 0912467723

  5. Nhà PBMT Mai Thị Ngọc Oanh – Uỷ viên 0912175554

  C. BAN CÔNG TÁC HỘI VIÊN:

  1. Nhà PBMT Mai Thị Ngọc Oanh – Trưởng ban 0912175554

  2. Nhà điêu khắc Phan Gia Hương – Phó ban 0913724282

  3. Họa sĩ Đặng Mậu Tựu – Uỷ viên 0914195012

  4. Họa sĩ Lê Trí Dũng – Uỷ viên 0904184303

  5. Họa sĩ Huỳnh Văn Mười (Uyên Huy) – Uỷ viên 0913889918  II/ HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT (CHUYÊN NGÀNH)

  HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)  A. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT HỘI HỌA:

  1. Họa sĩ Lê Trọng Lân – Chủ tịch 0984686429

  2. Họa sĩ Lê Trí Dũng – Phó Chủ tịch 0904184303

  3. Họa sĩ Ca Lê Thắng – Phó Chủ tịch 28.38449679

  4. Họa sĩ Trần Khánh Chương – Uỷ viên 0913204370

  5. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Uỷ viên 0912292931

  6. Họa sĩ Đào Quốc Huy – Uỷ viên 0904519009

  7. Họa sĩ Nguyễn Ngọc Long – Uỷ viên 0903259856

  8. Họa sĩ Huỳnh Văn Mười – Uỷ viên 0913889918

  9. Họa sĩ Nguyễn Trung Tín – Uỷ viên 0913908917

  10. Họa sĩ Đặng Mậu Tựu – Uỷ viên 0914195012

  11. Họa sĩ Lê Anh Vân – Uỷ viên 0903287789

  B. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT ĐỒ HỌA:

  1. Họa sĩ Lê Huy Tiếp – Chủ tịch 0983017451

  2. Họa sĩ Lê Xuân Chiểu – Phó Chủ tịch 0908015097

  3. Họa sĩ Nguyễn Nghĩa Phương – Phó Chủ tịch 0963983738

  4. Họa sĩ Ngô Anh Cơ – Uỷ viên 0903217713

  5. Họa sĩ Nguyễn Duy Lẫm – Uỷ viên 0913005713

  6. Họa sĩ Đặng Thị Bích Ngân – Uỷ viên 0904113211

  7. Họa sĩ Vũ Đình Tuấn – Uỷ viên 0978322329

  C. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC:

  1. Nhà điêu khắc Lưu Danh Thanh – Chủ tịch 0988745494

  2. Nhà điêu khắc Phan Gia Hương – Phó Chủ tịch 0913724282

  3. Nhà điêu khắc Hoa Bích Đào – Phó Chủ tịch 0904441308

  4. Nhà điêu khắc Vương Học Báo – Uỷ viên 0913037914

  5. Nhà điêu khắc Lê Lạng Lương – Uỷ viên 0913005425

  6. Nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn – Uỷ viên 0903349333

  7. Nhà điêu khắc Mai Thu Vân – Uỷ viên 0989127867

  D. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT MỸ THUẬT ỨNG DỤNG:

  1. Họa sĩ Trần Ngọc Canh – Chủ tịch 01276237055

  2. Họa sĩ Nguyễn Trọng Đoan – Phó Chủ tịch 0974129697

  3. Họa sĩ Lê Huy Quang – Phó Chủ tịch 0913598047

  4. Họa sĩ Đặng Mai Anh – Uỷ viên 0953190669

  5. Họa sĩ Đặng Đình Dũng – Uỷ viên 0913220892

  6. Họa sĩ Hồ Nam – Uỷ viên 0913318797

  7. Họa sĩ Lê Huy Văn – Uỷ viên 0913203062

  E. HỘI ĐỒNG PHÊ BÌNH MỸ THUẬT:

  1. Nhà PBMT Nguyễn Đỗ Bảo – Chủ tịch 0936872288

  2. Nhà PBMT Nguyễn Hải Yến – Phó Chủ tịch 0988687438

  3. Nhà PBMT Trang Thanh Hiền – Uỷ viên 0983352019

  4. Nhà PBMT Mai Thị Ngọc Oanh – Uỷ viên 0912175554

  5. Nhà PBMT Trần Hậu Yên Thế – Uỷ viên 0985890588  III/ BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ MỸ THUẬT VIỆT NAM

  KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)  A.
  BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ SÁNG TÁC VỀ ĐỀ TÀI CÁCH MẠNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC:

  1. Họa sĩ Trịnh Bá Quát – Chủ nhiệm 0912181534

  2. Họa sĩ Bùi Tuyết Mai – Phó Chủ nhiệm 0912390750

  3. Họa sĩ Ngân Chài – Uỷ viên 0913221576

  4. Họa sĩ Phạm Ngọc Doanh – Uỷ viên 0912177208

  5. Họa sĩ Đoàn Văn Thân – Uỷ viên 0904063626

  B. BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ SÁNG TÁC VỀ ĐỀ TÀI XÂY DỰNG TỔ QUỐC:

  1. Họa sĩ Trần Quang Thái – Chủ nhiệm 0983374758

  2. Họa sĩ Trịnh Minh Hướng – Phó Chủ nhiệm 01226203938

  3. Họa sĩ Nguyễn Mai Hương – Uỷ viên 0904132144

  4. Họa sĩ Hoàng Kim Tiến – Uỷ viên 0984735869

  C. BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ HỘI VIÊN CAO TUỔI:

  1. Họa sĩ Lê Thanh – Chủ nhiệm 0904103400

  2. Họa sĩ Phạm Phi Châu – Phó Chủ nhiệm 24.38226816

  3. Họa sĩ Đỗ Mạnh Cương – Uỷ viên 24.37613182

  D. BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ NGHỆ SĨ TRẺ:

  1. Họa sĩ Đỗ Hiệp – Chủ nhiệm 0983613984

  2. Họa sĩ Trịnh Minh Tiến – Phó Chủ nhiệm 0904830090

  3. Nhà điêu khắc Trần Văn An – Uỷ viên 0982136159

  4. Họa sĩ Phạm Trà My – Uỷ viên 0946635626

  5. Nhà điêu khắc Thái Nhật Minh – Uỷ viên 0974391930

  E. BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ NỮ TÁC GIẢ:

  1. Nhà PBMT Nguyễn Thị Hải Yến – Chủ nhiệm 0988687438

  2. Họa sĩ Đinh Thị Thanh Vân – Phó Chủ nhiệm 01297648976

  3. Họa sĩ Hà Khanh – Uỷ viên 0903216785

  4. Họa sĩ Đỗ Ngọc Oanh – Uỷ viên 0982961956

  5. Nhà điêu khắc Vũ Bạch Hoa – Uỷ viên 0903480468

Share:         LinkHay.com