E-mail        Print        Font-size  
 • DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM CÁC TỈNH THÀNH KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)  I/ KHU VỰC I – TP. HÀ NỘI

  1. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI HỘI HỌA 1 HÀ NỘI – HỘI MTVN

  - Họa sĩ Phan Thị Thanh Mai - Chi hội trưởng 24.38514488

  - Họa sĩ Nguyễn Văn Nghị - Chi hội phó 0977376424

  - Họa sĩ Nguyễn Tiến Dũng - Uỷ viên 0904177802

  - Họa sĩ Trần Thị Bích Huệ - Uỷ viên 0913284571

  - Họa sĩ Lê Văn Thìn - Uỷ viên 0909357311

  2. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI HỘI HỌA 2 HÀ NỘI – HỘI MTVN

  - Họa sĩ Ngô Thành Nhân - Chi hội trưởng 0904148566

  - Họa sĩ Đoàn Thị Thu Hương - Chi hội phó 24.35634532

  - Họa sĩ Ngô Văn Cao - Uỷ viên 0913044067

  - Họa sĩ Đỗ Thúy Hằng - Uỷ viên 0913032612

  - Họa sĩ Trần Quang Thái - Uỷ viên 0983374758

  3. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI HỘI HỌA 3 HÀ NỘI – HỘI MTVN

  - Họa sĩ Lê Đức Biết - Chi hội trưởng 0912035284

  - Họa sĩ Bùi Tuyết Mai - Chi hội phó 0912390750

  - Họa sĩ Ngân Chài - Uỷ viên 0913221576

  - Họa sĩ Phạm Ngọc Doanh - Uỷ viên 0912177208

  - Họa sĩ Đoàn Văn Thân - Uỷ viên 0904063626

  4. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI HỘI HỌA 4 HÀ NỘI – HỘI MTVN

  - Họa sĩ Lý Trực Sơn - Chi hội trưởng 01687989098

  - Họa sĩ Nguyễn Quốc Huy - Chi hội phó 0903221484

  - Họa sĩ Phạm Trà My - Uỷ viên 0946635626

  - Họa sĩ Nguyễn Đình Quang - Uỷ viên 0913560208

  - Họa sĩ Hoàng Duy Vàng - Uỷ viên 0914338461

  5. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI ĐỒ HỌA 1 HÀ NỘI – HỘI MTVN

  - Họa sĩ Nguyễn Nghĩa Phương - Chi hội trưởng 0963983738

  - Họa sĩ Đặng Thị Bích Ngân - Chi hội phó 0904113211

  - Họa sĩ Ngô Anh Cơ - Uỷ viên 0903217713

  - Họa sĩ Trịnh Bá Quát - Uỷ viên 0912181534

  - Họa sĩ Vũ Đình Tuấn - Uỷ viên 0978322329

  6. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI ĐỒ HỌA 2 HÀ NỘI – HỘI MTVN

  - Họa sĩ Nguyễn Đăng Phú - Chi hội trưởng 0913000847

  - Họa sĩ Hồ Trọng Minh - Chi hội phó 0913554500

  - Họa sĩ Lý Trực Dũng - Uỷ viên 24.38256222

  - Họa sĩ Trần Hoài Đức - Uỷ viên 0913554175

  - Họa sĩ Lê Tiến Vượng - Uỷ viên 0913532462

  7. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI ĐIÊU KHẮC HÀ NỘI – HỘI MTVN

  - Nhà điêu khắc Hoa Bích Đào - Chi hội trưởng 0904441308

  - Nhà điêu khắc Nguyễn Bá Trạch - Chi hội phó 0903233051

  - Nhà điêu khắc Đỗ Hồng Hạnh - Uỷ viên 01216356688

  - Nhà điêu khắc Ngô Tuấn Phong - Uỷ viên 24.38263861

  - Nhà điêu khắc Đỗ Bá Quang - Uỷ viên 24.35117651

  8. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MỸ THUẬT ỨNG DỤNG HÀ NỘI – HỘI MTVN

  - Họa sĩ Đặng Đình Dũng - Chi hội trưởng 0913220892

  - Họa sĩ Đặng Mai Anh - Chi hội phó 0953190669

  - Họa sĩ Nguyễn Thanh Giang - Uỷ viên 0912323864

  - Họa sĩ Hồ Nam - Uỷ viên 0913318797

  - Họa sĩ Lê Huy Quang - Uỷ viên 0913598047

  9. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI PHÊ BÌNH MỸ THUẬT HÀ NỘI – HỘI MTVN

  - Nhà PBMT Nguyễn Thị Hải Yến - Chi hội trưởng 0988687438

  - Nhà PBMT Nguyễn Văn Chiến - Chi hội phó 0915318509

  - Nhà PBMT Bùi Hoàng Anh - Uỷ viên 0903201114


  II/ KHU VỰC II – ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG


  1.
  BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH BẮC NINH

  - Họa sĩ Lưu Quang Lâm - Chi hội trưởng 091216535

  2. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH HÀ NAM

  - Họa sĩ Đỗ Kích - Chi hội trưởng 0988826159

  3. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH HẢI DƯƠNG

  - Họa sĩ Nguyễn Thành Long - Chi hội trưởng 0953334343

  - Họa sĩ Đinh Thu Mai - Chi hội phó 0983526223

  - Họa sĩ Đỗ Văn Chuyển (Đỗ Chuyển) - Uỷ viên 0904398692

  4. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TP. HẢI PHÒNG

  - Họa sĩ Đặng Tiến - Chi hội trưởng 0913538996

  - Nhà điêu khắc Bùi Văn Lãng - Chi hội phó 0904278371

  - Họa sĩ Nguyễn Việt Anh - Uỷ viên 0912296601

  5. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH HƯNG YÊN

  - Họa sĩ Lý Văn Vinh - Chi hội trưởng 0974791224

  6. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH NAM ĐỊNH

  - Họa sĩ Vũ Xuân Dương - Chi hội trưởng 0912443592

  - Họa sĩ Trần Văn Thăng - Chi hội phó 0916101077

  7. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH NINH BÌNH

  - Nhà điêu khắc Nguyễn Phú Văn - Chi hội trưởng 0912661077

  - Họa sĩ Kù Kao Khải - Chi hội phó 0989728001

  - Họa sĩ Bùi Thanh Liêm - Uỷ viên 0968109903

  8. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH QUẢNG NINH

  - Họa sĩ Vũ Quý - Chi hội trưởng 0912778557

  - Họa sĩ Phạm Hùng Cường - Chi hội phó 0983233616

  - Nhà điêu khắc Nguyễn Viết Quang - Uỷ viên 0936005742

  9. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH THÁI BÌNH

  - Họa sĩ Nguyễn Quốc Việt - Chi hội trưởng 0946045510

  - Họa sĩ Nguyễn Tiến Chai - Chi hội phó 0984807681

  - Họa sĩ Hoàng Trung Dũng - Uỷ viên 227.3373073


  III/ KHU VỰC III – TÂY BẮC VIỆT BẮC  1.
  BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH YÊN BÁI

  - Họa sĩ Nguyễn Đình Thi - Chi hội trưởng 0912510768

  - Họa sĩ Trần Quang Minh - Chi hội phó 0913544175

  2. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH HÒA BÌNH

  - Họa sĩ Hoàng Tâm - Chi hội trưởng 218.3852043

  3. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH BẮC GIANG

  - Nhà điêu khắc Bùi Ngọc Lân - Chi hội trưởng 0983376959

  - Nhà điêu khắc Vũ Công Trí - Chi hội phó 204.3500969

  - Họa sĩ Ngô Đắc Lợi - Uỷ viên 0913530467

  4. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH HÀ GIANG

  - Họa sĩ Hoàng Xuân Trường - Chi hội trưởng 0942518518

  5. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH SƠN LA

  - Họa sĩ Lò An Quang - Chi hội trưởng 0903483468

  6. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH THÁI NGUYÊN

  - Họa sĩ Dương Văn Chung - Chi hội trưởng 0988557113

  - Họa sĩ Nguyễn Gia Bảy - Chi hội phó

  7. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH TUYÊN QUANG

  - Họa sĩ Lê Cù Thuần - Chi hội trưởng 0982581890

  - Họa sĩ Hoàng Anh Chiến - Chi hội phó 0943673671

  8. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH LẠNG SƠN

  - Họa sĩ Nguyễn Lan Huyền - Chi hội trưởng 0978390110

  9. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH PHÚ THỌ

  - Họa sĩ Nguyễn Văn Lợi - Chi hội trưởng 01686574438

  - Họa sĩ Nguyễn Quang Hưng - Chi hội phó 0985902610

  - Họa sĩ Trần Thị Lê Thủy - Uỷ viên 0912694699


  IV/ KHU VỰC IV – BẮC MỀN TRUNG  1.
  BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH HÀ TĨNH

  - Họa sĩ Võ Tá Lục - Chi hội trưởng 0914363811

  2. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH QUẢNG BÌNH

  - Nhà điêu khắc Phan Đình Tiến - Chi hội trưởng 0912037833

  3. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH QUẢNG TRỊ

  - Họa sĩ Trịnh Hoàng Tân - Chi hội trưởng 0914219906

  - Họa sĩ Hồ Thanh Thoan - Chi hội phó 0913485200

  4. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH THANH HÓA

  - Họa sĩ Nguyễn Thanh Sơn - Chi hội trưởng 0914538462

  - Họa sĩ Trương Thế Minh - Chi hội phó 0983131253

  - Họa sĩ Nguyễn Hoàng Linh - Uỷ viên 0904432357

  5. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

  - Họa sĩ Đặng Mậu Tựu - Chi hội trưởng 0983083012

  - Họa sĩ Nguyễn Thiện Đức - Chi hội phó 0905204512

  - Họa sĩ Nguyễn Văn Hè - Uỷ viên 0935011265


  V/ KHU VỰC V – NAM MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN  1.
  BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH BÌNH ĐỊNH

  - Họa sĩ Lê Duy Hồng - Chi hội trưởng 0905359468

  2. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TP. ĐÀ NẴNG

  - Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha - Chi hội trưởng 236.3863090

  - Nhà điêu khắc Lê Huy Hạnh - Chi hội phó 0935309478

  - Họa sĩ Nguyễn Thị Dư Dư - Uỷ viên 0913452996

  3. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH GIA LAI

  - Họa sĩ Lê Hùng - Chi hội trưởng 0914197014

  4. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH KHÁNH HÒA

  - Họa sĩ Bùi Văn Quang - Chi hội trưởng 258.3891365

  - Họa sĩ Trần Văn Hà (Trần Hà) - Chi hội phó 0913431309

  - Họa sĩ Lê Văn Duy - Uỷ viên 0985975260

  5. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN KON TUM

  - Họa sĩ Nguyễn Viết Huy - Chi hội trưởng 260.3862807

  6. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH PHÚ YÊN

  - Họa sĩ Trần Quyết Thắng - Chi hội trưởng 0912866935

  7. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN QUẢNG NAM

  - Nhà điêu khắc Nguyễn Văn Hàm - Chi hội trưởng 0913491455

  - Họa sĩ Lê Việt Thắng - Chi hội phó 510.3739060

  8. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH QUẢNG NGÃI

  - Nhà điêu khắc Bùi Nam - Chi hội trưởng 0903507076


  VI/ KHU VỰC VI – TP. HỒ CHÍ MINH  1. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI HỘI HỌA 1 TP. HỒ CHÍ MINH – HỘI MTVN

  - Họa sĩ Nguyễn Trung Tín - Chi hội trưởng 0913908917

  - Họa sĩ Đặng Thị Dương - Chi hội phó 0903634217

  - Họa sĩ Huỳnh Phương Đài Trang - Uỷ viên 0903659943

  - Họa sĩ Trần Thanh Cảnh - Uỷ viên 0985561176

  - Họa sĩ Nguyễn Viết Thanh - Uỷ viên 28.38437069

  2. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI HỘI HỌA 2 TP. HỒ CHÍ MINH – HỘI MTVN

  - Họa sĩ Hồ Minh Quân - Chi hội trưởng 0933086795

  - Họa sĩ Lim Khim Katy - Chi hội phó 0903320340

  - Họa sĩ Trương Hán Minh - Uỷ viên 0903816468

  - Họa sĩ Siu Quý (Nguyễn Văn Quý) - Uỷ viên 0908118099

  - Họa sĩ Thái Tuấn Hoàng - Uỷ viên 0903314876

  3. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI ĐỒ HỌA TP. HỒ CHÍ MINH – HỘI MTVN

  - Họa sĩ Lê Xuân Chiểu - Chi hội trưởng 0908015097

  - Họa sĩ Trần Văn Quân - Chi hội phó 0903887127

  - Họa sĩ Nguyễn Thị Tố Uyên - Chi hội phó 0982507645

  4. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI ĐIÊU KHẮC TP. HỒ CHÍ MINH – HỘI MTVN

  - Nhà điêu khắc Phan Quân Dũng - Chi hội trưởng 28.38570871

  - Nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Thắng - Chi hội phó 0903921593

  - Nhà điêu khắc Vĩnh Đô - Chi hội phó 0903677743

  5. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI PHÊ BÌNH TP. HỒ CHÍ MINH – HỘI MTVN

  - Nhà PBMT Nguyễn Thị Kim Loan - Chi hội trưởng 0918201519

  - Nhà PBMT Trương Phi Đức - Chi hội phó 0903876081


  VII/ KHU VỰC VII – ĐÔNG NAM BỘ  1.
  BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH BÌNH DƯƠNG

  - Họa sĩ Nguyễn Văn Quý - Chi hội trưởng 0913950552

  - Họa sĩ Lê Quang Lợi - Chi hội phó 0913782752

  2. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  - Họa sĩ Nguyễn Duy Hồng - Chi hội trưởng 0913649599

  3. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH BÌNH THUẬN

  - Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa - Chi hội trưởng 0955457600

  4. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH ĐẮC NÔNG

  - Họa sĩ Nguyễn Ngọc Khai - Chi hội trưởng 0948020679

  5. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH ĐỒNG NAI

  - Nhà điêu khắc Phạm Công Hoàng - Chi hội trưởng 0913165977

  - Họa sĩ Nguyễn Quang Hoàng - Chi hội phó 0918621975

  6. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH LÂM ĐỒNG

  - Họa sĩ Lê Sinh Thục - Chi hội trưởng 0919179697

  - Nhà điêu khắc Đinh Thanh - Chi hội phó 263.3829477

  - Họa sĩ Phan Văn Gái - Uỷ viên 0907511845  VIII/ KHU VỰC VIII – ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG


  1.
  BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH AN GIANG

  - Họa sĩ Bùi Quang Vinh - Chi hội trưởng 0918868786

  - Họa sĩ Phạm Thanh Hùng - Chi hội phó 0906304203

  2. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH BẾN TRE

  - Nhà điêu khắc Nguyễn Hữu Thiện - Chi hội trưởng 01222990999

  - Họa sĩ Nguyễn Phạm Anh Thy - Chi hội phó 01259863391

  3. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TP. CẦN THƠ

  - Họa sĩ Trần Tâm - Chi hội trưởng 0909962682

  4. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH ĐỒNG THÁP

  - Họa sĩ Nguyễn Thành Thu - Chi hội trưởng 0918055555

  - Họa sĩ Võ Văn Lạc - Chi hội phó 01683135743

  - Họa sĩ Nguyễn Quang Trình - Uỷ viên 0939799580

  5. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH KIÊN GIANG

  - Họa sĩ Nguyễn Thanh Hải - Chi hội trưởng 0913819949

  6. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH LONG AN

  - Họa sĩ Nguyễn Hữu Phương - Chi hội trưởng 0908831231

  - Họa sĩ Nguyễn Văn Tâm - Chi hội phó 0919665769

  7. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH SÓC TRĂNG

  - Họa sĩ Hồ Văn Hưng - Chi hội trưởng 0913174024

  8. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MTVN TỈNH VĨNH LONG

  - Họa sĩ Tạ Thị Ánh Hồng - Chi hội trưởng 0907021549

  - Họa sĩ Đặng Can (Đặng Văn Can) - Chi hội phó 0918817571

  - Họa sĩ Trần Minh Thái - Uỷ viên 0939801158Share:         LinkHay.com