E-mail        Print        Font-size  
 • DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM KHÓA VIII NHIỆM KỲ 2014-2019

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  KHÓA VIII NHIỆM KỲ 2014 – 2019

  (xếp theo lứa tuổi)

  TT

  Họ và tên

  Ngành

  Ngày sinh

  Tuổi

  1.

  Trần Khánh Chương

  Hội họa

  14/08/1943

  71

  2.

  Lê Trí Dũng

  Hội họa

  01/03/1949

  65

  3.

  Huỳnh Văn Mười (Uyên Huy)

  Hội họa

  03/03/1950

  64

  4.

  Phan Gia Hương

  Điêu khắc

  15/02/1951

  63

  5.

  Lê Huy Tiếp

  Đồ họa

  17/04/1951

  63

  6.

  Đặng Mậu Tựu

  Hội họa

  20/10/1953

  61

  7.

  Lương Xuân Đoàn

  Hội họa

  17/06/1952

  62

  8.

  Mai Thị Ngọc Oanh

  Phê bình MT

  16/04/1958

  56

  9.

  Vi Kiến Thành

  Hội họa

  06/11/1963

  51

Share:         LinkHay.com

Các tin đã đưa