E-mail        Print        Font-size  
 • Thông báo số 6 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014-2019)

  HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Số: 83/17/BCH                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                 Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

  THÔNG BÁO SỐ 6

  Của Ban Chấp hành TW Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (Nhiệm kỳ 2014 - 2019)

  Trong hai ngày 16 và 17 tháng 03 năm 2017 Ban Chấp hành TW Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) đã họp phiên thường kỳ lần thứ 6 tại Hội trường Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam. Dự cuộc họp có 09/09 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội.

  Ban Chấp hành TW Hội đã nghe và thảo luận các văn bản: Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, Kế hoạch công tác năm 2017, Báo cáo về kế hoạch tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực lần thứ 22 năm 2017, Báo cáo về việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước của Hội, các quy chế của Hội về hỗ trợ sáng tác, về đối ngoại và một số vấn đề khác.

  1/ Về kết quả hoạt động năm 2016: Trong năm qua, mặc dù kinh phí hỗ trợ sáng tác được Nhà nước cấp bằng một nửa những năm trước và vào cuối năm nhưng Hội đã khắc phục khó khăn để tiến hành các hoạt động sáng tác theo đúng kế hoạch.

  Tổ chức 14 đoàn đi thực tế sáng tác với 205 hội viên. Tổ chức 11 trại sáng tác với 119 Hội viên tham gia. Tổ chức 54 Triển lãm Mỹ thuật, trong đó có 10 triển lãm chuyên đề, 9 Triển lãm Mỹ thuật tại 8 Khu vực. Hội đã hỗ trợ nghiệm thu 116 tác phẩm của 116 tác giả. Hỗ trợ bổ sung 33 tác phẩm của 33 tác giả lưu giữ trong Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội. Đã hỗ trợ 06 tác giả cao tuổi tổ chức triển lãm; hỗ trợ in 06 đầu sá

  ch tuyển tập tác giả tác phẩm. Xét tặng 91 giải thưởng, trong đó có 04 Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam; 85 Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và 2 Giải thưởng ngành Phê bình Mỹ thuật. Đã tổ chức 15 cuộc tọa đàm. Tặng 33 tác phẩm trong Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội cho Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng mới được thành lập. Đặc biệt, Hội Mỹ thuật Việt Nam và nhiều Hội Văn học Nghệ thuật trong cả nước đã có các hoạt động triển lãm, hội thảo, tọa đàm và tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ gửi thư cho các họa sĩ. Hội đã đề nghị xét tặng 01 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 07 Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các Hội viên của Hội.

  Hội đã kết nạp được 62 Hội viên mới, thăm hỏi 36 Hội viên ốm đau và phúng viếng 27 Hội viên mất; tặng hơn 80 lẵng hoa chúc mừng các triển lãm mỹ thuật. Đã tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân (1906 - 2016) - Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật tại Hà Nội. Các đơn vị sự nghiệp công lập như Nhà Triển lãm Mỹ thuật - 16 Ngô Quyền đã tổ chức được 43 triển lãm. Nhà xuất bản Mỹ thuật đã xuất bản và nộp lưu chiểu được hơn 400 đầu sách, Tạp chí Mỹ thuật phát hành được 6 số, tăng số trang. Các đơn vị đảm bảo được hoạt động lấy thu bù chi.

  Đánh giá chung mặc dù có nhiều khó khăn nhưng trong năm 2016 Hội Mỹ thuật Việt Nam đã cố gắng tổ chức được các hoạt động thường xuyên, liên tục, thu hút được đông đảo Hội viên tham gia, bên cạnh các hoạt động từ ngân sách Nhà nước cấp đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động mang tính xác hội hóa.

  2/ Về nhiệm vụ công tác năm 2017:

  Năm 2017 là năm Hội Mỹ thuật Việt Nam tròn 60 năm thành lập, các hoạt động tập trung vào công tác chuyên môn: tổ chức 20 đoàn đi thực tế sáng tác, 16 trại sáng tác. Hỗ trợ nghiệm thu 150 tác phẩm. Hỗ trợ bổ sung 30 tác phẩm lưu giữ trong Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội. Tổ chức 10 triển lãm chuyên đề, 8 Triển lãm Mỹ thuật tại 8 Khu vực. Đã hỗ trợ 05 tác giả cao tuổi tổ chức triển lãm. Hỗ trợ in 13 đầu sách trong đó có sách “Nghệ sĩ Tạo hình Việt Nam Hiện đại - Kỷ yếu Hội viên”, “60 năm Hội Mỹ thuật Việt Nam” và “Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2017”. Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền tổ chức 39 triển lãm, Nhà xuất bản Mỹ thuật xuất bản 400 đầu sách, Tạp chí Mỹ thuật ra 6 số và tiếp tục tăng thêm số trang. Xét tặng Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam, Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và Giải thưởng ngành Phê bình Mỹ thuật năm 2017.

  Về công tác Hội viên, tiếp tục xem xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam cho Hội viên và các tổ chức cá nhân có đóng góp cho sự phát triển Mỹ thuật Việt Nam. Tiếp tục xét kết nạp Hội viên mới, thực hiện các chế độ thăm hỏi Hội viên theo quy định, xem xét xóa tên Hội viên không đóng hội phí từ 02 năm trở lên. Tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ và Nhà Điêu khắc Nguyễn Thị Kim (Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật).

  3/ Về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm 2017:

  Phối hợp với các tỉnh, thành đăng cai tổ chức tốt Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm 2017 vào tháng 8. Các quy định về tác phẩm thực hiện như những năm trước.

  - Triển lãm Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật ứng dụng Khu vực I - Hà Nội khai mạc vào 17h00 thứ Năm ngày 10/08/2017 và Triển lãm Hội họa Khu vực I - Hà Nội khai mạc vào 17h00 thứ Sáu ngày 25/08/2017 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật - 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

  - Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng tổ chức tại tỉnh Hải Dương (mở rộng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh), khai mạc vào sáng thứ Ba ngày 22/08/2017.

  - Khu vực III - Tây Bắc Việt Bắc tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc, khai mạc vào sáng thứ Bảy ngày 19/08/2017.

  - Khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tại tỉnh Bình Định (mở rộng các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế), khai mạc vào sáng Chủ nhật ngày 13/08/2017.

  - Khu vực VI - TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, khai mạc vào sáng thứ Ba ngày 08/08/2017.

  - Khu vực VII - Đông Nam Bộ tổ chức tại tỉnh Đồng Nai, khai mạc vào sáng thứ Năm ngày 31/08/2017.

  - Khu vực VIII - Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại tỉnh Hậu Giang, khai mạc vào sáng thứ Bảy ngày 19/08/2017.

  Ban Thường vụ làm việc với lãnh đạo các cấp các tỉnh, thành để đăng cai Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm 2018 và những năm tiếp theo.

  4/ Về kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam:

  Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội theo tinh thần hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.

  Ban Chấp hành quyết định lấy năm 2017 là năm tổ chức các hoạt động Mỹ thuật gắn liền với kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam. Tổ chức in cuốn sách “Nghệ sĩ Tạo hình Việt Nam Hiện đại - Kỷ yếu Hội viên”, vì vậy, đề nghị các đồng chí Hội viên sớm gửi Tờ khai Hội viên để cuốn sách được phát hành kịp thời. Việc tổ chức lễ kỷ niệm sẽ kết hợp với tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, gặp mặt các tác giả là Hội viên cao tuổi, nữ, trẻ... đối với hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh có đông Hội viên.

  5/ Về hoạt động của các tổ chức, cơ quan trực thuộc Hội:

  Các tổ chức trực thuộc Hội như Ban Chấp hành TW Hội, Ban Kiểm tra TW Hội, Hội đồng Nghệ thuật, Ban Chấp hành Chi hội, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ triển khai các hoạt động trên cơ sở các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ và Quy chế của Hội cần tiếp tục chủ động đề xuất các hoạt động, tăng cường công tác quản lý, tổ chức, động viên Hội viên tham gia các hoạt động của Hội và sáng tác nhiều tác phẩm mới có chất lượng cao, chú trọng công tác xã hội hóa trong các hoạt động Mỹ thuật.

  Các cơ quan trực thuộc Hội như Văn phòng TW Hội, Văn phòng đại diện phía Nam tiếp tục củng cố tổ chức, tinh giảm biên chế, phân công công tác cụ thể cho cán bộ công nhân viên, tăng cường đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để làm việc có hiệu quả đúng thời gian và có chất lượng cao. Các đơn vị sự nghiệp công lập như Nhà Triển lãm Mỹ thuật - 16 Ngô Quyền, Hà Nội, Nhà xuất bản Mỹ thuật, Tạp chí Mỹ thuật cần thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo thực hiện đúng pháp luật, có hiệu quả, phục vụ tốt các nhiệm vụ được Hội giao.

  Năm 2017 là năm kỷ niệm 60 năm thành lập Hội và năm thứ 3 - năm bản lề của nhiệm kỳ VIII, Ban Chấp hành TW Hội mong muốn toàn thể Hội viên phát huy truyền thống 60 năm của Hội, tiếp tục hoạt động sáng tác, tham gia các hoạt động của Hội, góp phần xây dựng nền Mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước ./.

  Nơi nhận:

  - Các cơ quan cấp trên (để b/c);

  - Hội VHNT Tỉnh, Thành (để biết);

  - BCH, BKT;

  - Hội viên Hội MTVN;

  - Tạp chí MT, trang TTĐT;

  - Lưu VP.

  TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

  CHỦ TỊCH HỘI

  Hoạ sĩ Trần Khánh Chương

Share:         LinkHay.com

Các tin đã đưa