E-mail        Print        Font-size  
 • Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của Hội Mỹ thuật Việt Nam

  HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Số: 542/16/BTV                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                              Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016
  BÁO CÁO

  Tổng kết công tác năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của Hội Mỹ thuật Việt Nam

  Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện lớn như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử Quốc hội khóa XIV. Là năm thứ 2 của khóa VIII (Nhiệm kỳ 2014 - 2019). Công tác tổ chức của Hội đã ổn định, các hoạt động chuyên môn đã được triển khai theo kế hoạch đề ra từ đầu năm. Nhìn chung, Hội viên trong cả nước và các cán bộ công nhân viên trong cơ quan có tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các hoạt động mỹ thuật vẫn thực hiện tốt theo các Nghị quyết của Đảng và chủ trương của Nhà nước.

  Mặc dù năm 2016 ngân sách hỗ trợ sáng tác được cấp chậm và chỉ bằng 1/2 so với năm 2015, nhưng Ban Chấp hành Hội đã có nhiều biện pháp để các hoạt động của Hội diễn ra đều đặn, không bị ngắt quãng, góp phần vào các hoạt động sôi nổi về Mỹ thuật trong cả nước.

  Sau đây là Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và kế hoạch công năm 2017 của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

  I/ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016

  1. Các hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn:

  Trong năm 2016, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã triển khai kế hoạch hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn như đi thực tế, mở trại sáng tác, hỗ trợ sáng tác, tổ chức các triển lãm mỹ thuật... có hiệu quả, đúng kế hoạch.

  1.1. Về tổ chức các trại sáng tác, đã tổ chức được 11 Trại sáng tác Mỹ thuật với 119 người tham gia, trong đó có 02 Trại sáng tác tranh sơn dầu tại Nhà sáng tác Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch với 30 Hội viên tại Đại Lải (tháng 4/2016) và Nha Trang (tháng 5/2016); 01 trại sáng tác với 16 họa sĩ Hội viên Cao tuổi ở Hà Nội; 01 trại sáng tác Gốm với 10 Hội viên của Chi hội Mỹ thuật Ứng dụng Hà Nội và 01 trại sáng tác tại Ninh Bình với 11 Hội viên của CLB Nghệ sĩ Trẻ. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với 06 Hội Văn học Nghệ thuật Lai Châu, Hải Phòng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Tiền Giang và Lâm Đồng là các tỉnh, thành đăng cai Triển lãm Mỹ thuật khu vực để tổ chức 06 trại sáng tác tại địa phương với 52 người tham gia.

  1.2. Về tổ chức đi thực tế, đã tổ chức được 14 đoàn với 205 hội viên đi thực tế sáng tác, trong đó có 12 đoàn đi thực tế dài ngày với 131 Hội viên (gồm 01 đoàn với 07 Hội viên đi Trường Sa với sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Hải Quân; 01 đoàn với 15 Hội viên đi mỏ than Quảng Ninh; 01 đoàn với 13 Hội viên Cao tuổi Hội Mỹ thuật Việt Nam đi Nam Định và Thanh Hóa; 01 đoàn với 07 Hội viên Chi hội Mỹ thuật Việt Nam TP. Đà Nẵng; 01 đoàn với 15 Hội viên khu vực phía Nam đi Nha Trang; 01 đoàn với 22 Hội viên khu vực phía Nam đi Lâm Đồng; 06 đoàn với 52 Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam các Tỉnh đăng cai Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm 2016: Lai Châu - 04 người, Hải Phòng - 17 người, Quảng Trị - 08 người, Quảng Ngãi - 04 người, Lâm Đồng - 11 người, Tiền Giang - 08 người và 02 đoàn đi thực tế ngắn ngày với 74 Hội viên.

  1.3. Về hỗ trợ sáng tác:

  - Đã hỗ trợ nghiệm thu 116 tác phẩm của 116 tác giả. Trong đó:

  + Hỗ trợ qua nghiệm thu tác phẩm tại các triển lãm chuyên đề là 31 tác phẩm của 31 tác giả: 03 tác phẩm tại Triển lãm “Giao mùa” của Chi hội Hội họa Hà Nội 3; 02 tác phẩm tại Triển lãm “Vào hạ” của Câu lạc bộ Nữ tác giả; 06 tác phẩm tại Triển lãm “Đến với những người thợ mỏ” của Câu lạc bộ sáng tác đề tài Xây dựng Tổ quốc; 08 tác phẩm tại Triển lãm “Vọng nguyệt” của Câu lạc bộ Hội viên Cao tuổi và 12 tác phẩm tại Triển lãm “Những chặng đường kháng chiến” của Câu lạc bộ sáng tác đề tài Các mạng và Bảo vệ Tổ quốc.

  + Hỗ trợ qua nghiệm thu tác phẩm Triển lãm Mỹ thuật khu vực: 85 tác phẩm của 85 tác giả, gồm 11 A, 74 B, trong đó: khu vực I (Hà Nội) - 28 tác phẩm (15 tp Hội họa, 06 tác phẩm Đồ họa, 06 tác phẩm Điêu khắc, 01 tác phẩm Mỹ thuật ứng dụng); Khu vực II (Đồng bằng sông Hồng) - 08 tác phẩm, khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) - 09 tác phẩm, Khu vực IV (Bắc miền Trung) - 08 tác phẩm, Khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) - 08 tác phẩm, khu vực VI (TP. Hồ Chí Minh) - 10 tác phẩm, khu vực VII (Đông Nam Bộ) - 08 tác phẩm và Khu vực VIII (Đồng bằng sông Cửu Long) - 06 tác phẩm.

  - Đã hỗ trợ 06 tác giả cao tuổi tổ chức triển lãm cá nhân; hỗ trợ in 06 cuốn sách Lý luận Phê bình, tuyển tập tác giả.

  - Hỗ trợ bổ sung lưu giữ tác phẩm cho Bộ sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam 33 tác phẩm của 33 tác giả.

  Ngoài ra, Hội còn tặng 387 tặng phẩm cho các tác giả có tác phẩm tốt trưng bày tại các triển lãm và bộ đội Trường Sa.

  Nhân dịp khánh thành Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng ngày 19/12/2016, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tặng Bảo tàng 33 tác phẩm trong Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội. Ban Chấp hành Hội sẽ tiếp tục tặng tác phẩm cho các tỉnh, thành xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật trong những năm tới.

  1.4. Về công bố tác phẩm, đã tổ chức được 54 Triển lãm Mỹ thuật. Trong đó:

  - 10 Triển lãm do Hội tổ chức tại Nhà Triển lãm - 16 Ngô Quyền, đáng chú ý là triển lãm “Chào Xuân Bính Thân và Đại hội Đảng lần thứ XII”, triển lãm “Minh họa sách báo và tạp chí”, triển lãm “Đến với những người thợ mỏ”, triển lãm “Những chặng đường kháng chiến” và Triển lãm Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2016; 31 Triển lãm cá nhân, nhóm tại Nhà Triển lãm - 16 Ngô Quyền và 01 cuộc Triển lãm tại Trung tâm Mỹ thuật Đương đại.

  Phối hợp tổ chức 03 cuộc: Triển lãm “Nước Nga qua con mắt của họa sĩ Việt Nam” tại Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga, Triển lãm “Đến với những người thợ mỏ” tại Bảo tàng Quảng Ninh, Triển lãm “Sắc xuân” tại Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

  - Về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm 2016: đã phối hợp với các tỉnh, thành tổ chức 09 cuộc triển lãm tại Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Quảng Trị, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng và Tiền Giang.

  Ban Tổ chức đã nhận được 2.505 ảnh tác phẩm của 1.884 tác giả. (Trong đó: 955 tác phẩm của 666 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; 1.550 tác phẩm của 1.218 tác giả là hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật địa phương và chưa hội viên). Hội đồng đã chọn được: 1.433 tác phẩm của 1.311 tác giả. (Trong đó: 728 tác phẩm của 613 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; 705 tác phẩm của 698 tác giả là hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật địa phương và chưa hội viên). Thực tế trưng bày tại triển lãm: 1.407 tác phẩm của 1.285 tác giả, trong đó có 716 tác phẩm của 601 tác giả là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 691 tác phẩm của 684 tác giả là Hội viên và Cộng tác viên của các Hội Văn học Nghệ thuật.

  Năm 2016, việc xét chọn ảnh trưng bày tại các Triển lãm Mỹ thuật Khu vực chỉ tổ chức 09 Hội đồng, ít hơn 02 Hội đồng so với triển lãm năm 2015 vì triển lãm Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng trước đây thành lập 03 hội đồng, nay chỉ tổ chức 01 Hội đồng. Năm nay, cũng không mời các tác giả có nhiều giải thưởng ở các khu vực tham gia Hội đồng các khu vực vì không phù hợp với điều kiện đi lại của Hội đồng và Hội viên không ủng hộ giải pháp này.

  1.5. Về Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2016: 91 giải thưởng, trong đó: Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam đã xét tặng 04 giải thưởng: 01 Giải Nhì (20 triệu đồng) và 03 Giải Ba (15 triệu đồng); Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực: 85 Giải thưởng gồm 05 Giải A, 13 Giải B, 15 Giải C và 52 Giải Khuyến khích. Cụ thể: Khu vực I (Hà Nội) 27 giải: Hội họa: 12 giải (02 B, 03 C, 07 Khuyến khích), Đồ họa: 05 giải (01 B, 01 C, 03 Khuyến khích), Điêu khắc: 06 giải (01 A, 01 B, 01 C, 03 Khuyến khích), Mỹ thuật Ứng dụng: 02 giải (01 C, 01 Khuyến khích); Khu vực II (Đồng bằng sông Hồng) 09 giải (01 A, 01 B, 01 C, 06 Khuyến khích); Khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) 08 giải (01 B, 01 C, 06 Khuyến khích); Khu vực IV (Bắc miền Trung) 09 giải (01 A, 01 B, 01 C, 06 Khuyến khích); Khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) 07 giải (01 B, 01 C, 05 Khuyến khích); Khu vực VI (TP. Hồ Chí Minh) 12 giải (03 B, 03 C, 06 Khuyến khích); Khu vực VII (Đông Nam Bộ) 07 giải (01 A, 01 B, 01 C, 04 Khuyến khích); Khu vực VIII (Đồng bằng sông Cửu Long) 08 giải (01 A, 01 B, 01 C, 05 Khuyến khích). Giải thưởng ngành Phê bình Mỹ thuật: 02 giải B.

  1.6. Về tọa đàm, lễ kỷ niệm: Hội đã tổ chức 15 cuộc tọa đàm trong đó có 08 cuộc tọa đàm nhân Triển lãm Mỹ thuật chuyên đề và 07 cuộc tọa đàm nhân Triển lãm Mỹ thuật khu vực năm 2016.

  Hội đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ gửi thư cho các họa sĩ và ở nhiều địa phương trong cả nước. Tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân - Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật.

  Đã hoàn thành bản thảo cuốn sách “70 năm Mỹ thuật Việt Nam” và sách “Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2016” để chuyển sang Nhà xuất bản Mỹ thuật. Thông báo đến Hội viên để lấy tờ khai chuẩn bị in cuốn sách “Nghệ sĩ tạo hình Việt Nam hiện đại” (Kỷ yếu Hội viên) để xuất bản năm 2017.

  1.7. Về xuất bản và tạp chí Mỹ thuật:

  Nhà xuất bản Mỹ thuật đã xuất bản và nộp lưu chiểu được hơn 400 đầu sách, trong đó có nhiều cuốn sách giới thiệu tác giả, tác phẩm. Có 02 cuốn sách được tặng Giải thưởng sách Đẹp năm 2015 của Hội Xuất bản Việt Nam (01 Huy chương Vàng và 01 Huy chương Đồng). Nhà xuất bản Mỹ thuật đã hoàn thành các thủ tục, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mới giấy phép hoạt động xuất bản và hoàn thành việc thanh tra hàng kỳ do Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành về các hoạt động chuyên môn từ 05 năm trở lại đây.

  Tạp chí Mỹ thuật đã phát hành được 06 số, đáng chú ý là các số đều có số trang nhiều tăng gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với số trang tạp chí của năm trước, chất lượng và nội dung phong phú. Trang thông tin điện tử http://www.vietnamfineart.com.vn vẫn tiếp tục cập nhật tốt các thông tin, hoạt động của Hội.

  1.8. Về quan hệ Quốc tế: Trong năm 2016, Hội Mỹ Thuật Việt Nam đã phối hợp với Festival Mỹ thuật Châu Á tổ chức Festival Mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc từ ngày 26/3 đến 29/3/2016 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền - Hà Nội với 142 tác phẩm của 142 tác giả, trong đó có 110 tác phẩm của 110 tác giả Hàn Quốc và 32 tác phẩm của 32 tác giả Việt Nam. Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tiếp một số đoàn nước ngoài đến thăm Hội. Gửi lẵng hoa chúc mừng các Đại sứ quán nhân dịp Quốc khánh, kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao...

  Công tác đối ngoại năm 2016 không thực hiện được kế hoạch đã đề ra đó là không tổ chức được đoàn lãnh đạo của Hội đi thăm Hội Mỹ thuật Campuchia và đoàn các hiệp hội Mỹ thuật trong khối ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc dự trại sáng tác Quốc tế về Mỹ thuật tại Trung tâm Mỹ thuật Đương đại.

  2. Công tác Hội viên:

  2.1. Về xét kết nạp Hội viên mới: Năm 2016, Hội đã kết nạp được 62 Hội viên mới trong tổng số 96 hồ sơ xin vào Hội. Khi xét kết nạp Hội viên mới, Hội quan tâm đến chất lượng sáng tác của các tác giả, các họa sĩ trẻ, họa sĩ các dân tộc thiểu số và ở các tỉnh, thành ít Hội viên.

  2.2. Về chính sách đối với Hội viên: Hội đã thăm hỏi 36 Hội viên ốm đau và phúng viếng 27 Hội viên mất: Nguyễn Mạnh Quân, Tạ Minh, Trần Văn Bình, Đỗ Như Nguyệt, Linh Chi, Ngọc Thọ, Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Thắng, Nguyễn Tư Nghiêm, Đặng Đình Diệp, Nguyễn Thiện, Hoàng Đình Tài, Phạm Vân (Hà Nội), Nguyễn Toàn Thi, Trương Qua, Phạm Ái Ngà, Trần Thị Phương Dung, Văn Tích Túc, Lý Trung Lương (TP. Hồ Chí Minh), Võ Xuân Huy, Lê Quý Long (Huế), Nguyễn Sỹ Bạch (Khánh Hòa) và Nguyễn Thế Đệ (Vĩnh Long).

  Hội đã tặng hơn 80 lẵng hoa chúc mừng các triển lãm mỹ thuật. Hội đã cấp đổi 26 thẻ Hội viên mới cho Hội viên. Ngoài ra, Hội còn ủng hộ 06 tổ chức xã hội từ thiện.

  2.3. Về thi đua, khen thưởng: Hội đã xét tặng 05 Bằng khen cho các đơn vị đăng cai Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm 2016 và 86 Kỷ niệm chương cho 11 tổ chức, 29 cá nhân tỉnh, thành đăng cai Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm 2016, 05 cán bộ, nhân viên Văn phòng Hội, 04 cá nhân khoa Mỹ thuật trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh và 53 Hội viên, trong đó có 01 truy tặng.

  3. Về công tác tổ chức:

  3.1. Về Tổ chức cơ quan: Hiện nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam vẫn có 05 đơn vị trực thuộc, trong đó có 02 đơn vị hành chính sự nghiệp là Văn phòng TW Hội và Văn phòng đại diện phía Nam hoạt động từ ngân sách Nhà nước cấp; 03 đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà xuất bản Mỹ thuật, Nhà Triển lãm Mỹ thuật - 16 Ngô Quyền, Hà Nội hoạt động theo nguyên tắc lấy thu bù chi và Tạp chí Mỹ thuật hoạt động theo nguyên tắc Hội cấp tiền lương, còn các chi phí để ra tạp chí do Tạp chí lấy thu bù chi.

  Hội đã tiếp tục hoàn thiện các văn bản, quy chế, quy định để làm cơ sở cho các hoạt động của Hội, đảm bảo tính công khai và minh bạch.

  3.2. Về bổ nhiệm cán bộ: Năm 2016, Hội đã bổ nhiệm: đồng chí Bùi Hoàng Anh - Phó Tổng biên tập Tạp chí làm Tổng biên tập Tạp chí Mỹ thuật (sau khi đã có văn bản chấp thuận của Ban Tuyên giáo TW và Bộ Thông tin - Truyền thông); đồng chí Nguyễn Xuân Thủy - Phó Giám đốc Nhà Triển lãm làm Giám đốc Nhà Triển lãm - 16 Ngô Quyền; đồng chí Trần Thị Khánh Phương - Trưởng Phòng Trưng bày làm Phó Giám đốc Nhà Triển lãm Mỹ thuật - 16 Ngô Quyền; đồng chí Nguyễn Tuấn Sơn - Cán bộ làm Phó phòng Hành chính - Quản trị Văn phòng TW Hội; đồng chí Nguyễn Ngọc Long - họa sĩ làm Phó Giám đốc Trung tâm Mỹ thuật Đương đại trực thuộc Văn phòng Hội; Đồng chí Trương Thị Huyền - Kế toán viên làm Phó phòng Kế toán - Tài chính Văn phòng TW Hội kiêm Kế toán trưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam.

  3.3. Về giải quyết nghỉ hưu và tiếp nhận, bổ sung cán bộ:

  - Đã giải quyết về hưu theo diện tinh giảm biên chế cho đồng chí Trần Chí Luân - Phó Giám đốc Trung tâm Mỹ thuật Đương đại.

  - Tiếp nhận họa sĩ Lê Văn Hiếu về công tác tại Trung tâm Mỹ thuật Đương đại - Văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam.

  3.4. Về nâng bậc lương: Nâng bậc lương cho 16 người, trong đó: 07 người nâng bậc lương theo niên hạn (Lê Thị Phương Lan, Phạm Thanh Hương, Nguyễn Anh Nga, Hồ Minh Quân, Trần Đức Tiến, Lê Thị Hường và Nguyễn Vân Phượng); 06 nâng bậc lương vượt khung theo niên hạn (Nguyễn Xuân Lâm, Đoàn Hồng, Doãn Đức Dũng, Huỳnh Văn Thọ, Nguyễn Xuân Thủy, Cồ Thị Thanh Mai) và 03 người nâng bậc lương trước niên hạn (Ứng Văn Cao, Nguyễn Tuấn Sơn và Trần Quang Thái).

  3.5. Về bồi dưỡng chính trị, chuyên môn: Hội đã cử 14 cán bộ lãnh đạo Hội (bao gồm lãnh đạo các đơn vị, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra) dự học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; 19 Đảng viên tham dự Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII do Đảng bộ Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức; 02 Đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

  3.6. Về công tác Hành chính - Quản trị:

  - Đã làm việc với TP. Hà Nội và quận Ba Đình việc chuyển giao khu tập thể Hội Mỹ thuật Việt Nam - 17 Thành Công, Hà Nội về thành phố.

  - Hoàn thành hồ sơ nhà đất Văn phòng đại diện phía Nam - 98 Sương Nguyệt Ánh, TP. Hồ Chí Minh.

  - Đã tiến hành sửa chữa nhỏ Trung tâm Mỹ thuật Đương đại, bao gồm: lợp 220m² tôn chống dột ở tầng 3, lăn sơn bên ngoài (1.553m²), trong nhà và hành lang (2.172m²), quét sơn các cửa gỗ của Trung tâm.

  - Tiến hành kiểm tra phòng cháy chữa cháy, kiểm kê tài sản tại các đơn vị.

  - Đã tiếp nhận 454 công văn đến và gửi 540 công văn đi.

  II/ KẾ hoẠch công tác năm 2017

  Năm 2017 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cũng là năm kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam. Vì vậy, ngoài các công tác thường xuyên, các hoạt động của Hội nhằm triển khai nghị quyết của Đảng, các chủ trương chính sách của Chính phủ, hướng tới tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Hội theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

  1. Các hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn:

  Kế hoạch hoạt động chuyên môn dựa trên cơ sở tiền hỗ trợ sáng tác hàng năm của Nhà nước cấp. Nếu kinh phí hỗ trợ như năm 2015 thì sẽ thực hiện như sau:

  1.1. Về tổ chức các trại sáng tác: Tổ chức 16 trại sáng tác, trong đó có 13 trại dành cho Chi hội, Câu lạc bộ, các Chi hội tỉnh thành đăng cai Triển lãm Mỹ thuật Khu vực 2017 là Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bình Định, Đồng Nai, Hậu Giang và 03 trại sáng tác Sơn dầu tại Nhà sáng tác của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (mỗi trại 10 ngày, ít hơn 5 ngày so với năm trước).

  1.2. Về tổ chức đi thực tế: 15 chuyến đi thực tế, trong đó có 05 chuyến đi thực tế cho các Chi hội các tỉnh, thành đăng cai Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và 10 chuyến đi thực tế cho các Chi hội, Câu lạc bộ Mỹ thuật trực thuộc Hội.

  1.3. Về hỗ trợ sáng tác:

  - Hỗ trợ sáng tác 150 tác phẩm thông qua nghiệm thu các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực, triển lãm chuyên đề do Hội tổ chức và các triển lãm lớn do Hội phối hợp với các cơ quan tổ chức.

  - Hỗ trợ bổ sung 30 tác phẩm để lưu giữ cho Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

  - Hỗ trợ in 14 sách tuyển tập, trong đó có sách “Nghệ sĩ tạo hình Việt Nam hiện đại” (Kỷ yếu Hội viên), sách “60 năm Hội Mỹ thuật Việt Nam”, sách “Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2016”, “Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2017” và 10 sách tuyển tập tác giả - tác phẩm do Hội viên đề xuất.

  - Hỗ trợ 05 Hội viên cao tuổi tổ chức triển lãm.

  - Hỗ trợ 10 Chi hội phối hợp với các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương tổ chức triển lãm.

  - Hỗ trợ 11 triển lãm chuyên đề do Hội tổ chức tại Nhà Triển lãm - 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

  1.4. Về công bố tác phẩm:

  - Nhà Triển lãm Mỹ thuật - 16 Ngô Quyền, Hà Nội tổ chức 11 triển lãm Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, triển lãm chuyên đề, cụ thể: Triển lãm tranh mừng Đảng mừng Xuân Đinh Dậu 2017 từ 17/1 đến 26/1/2017, Triển lãm của CLB Nữ tác giả từ 21/2 đến 7/3/2017, Triển lãm của CLB Nghệ sĩ Trẻ từ 23/3 đến 8/4/2017, Triển lãm chuyên đề của CLB Nghệ sĩ Trẻ từ 23/6 đến 7/7/2017, Triển lãm của CLB sáng tác về đề tài Xây dựng Tổ quốc từ 23/7 đến 6/8/2017, Triển lãm Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật ứng dụng Khu vực I - Hà Nội từ 7/8 đến 21/8/2017, Triển lãm Hội họa Khu vực I - Hà Nội từ 22/8 đến 5/9/2017, Triển lãm Giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam từ 6/9 đến 20/9/2017, Triển lãm của CLB Cao tuổi từ 21/9 đến 30/9/2017, Triển lãm của Chi hội Hội họa 1 - Hà Nội từ 15/11 đến 29/11/2017, Triển lãm của CLB sáng tác đề tài Cách mạng và Bảo vệ Tổ quốc từ 15/12 đến 29/12/2017.

  - Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 22 năm 2017: tổ chức 8 triển lãm tại các tỉnh, thành vào tháng 8/2017: Khu vực I (Hà Nội) 02 Triển lãm Hội họa và Triển lãm Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng tại TP. Hà Nội; Khu vực II (Đồng bằng sông Hồng) tại Hải Dương (mở rộng thêm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh); Khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) tại Vĩnh Phúc; Khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) tại Bình Định (mở rộng thêm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế); Khu vực VI (TP. Hồ Chí Minh) tại TP. Hồ Chí Minh; Khu vực VII (Đông Nam Bộ) tại Đồng Nai; Khu vực VIII (Đồng bằng sông Cửu Long) tại Hậu Giang.

  1.5. Về Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2016: Tiếp tục tổ chức xét tặng Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam, Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực và Giải thưởng ngành Phê bình Mỹ thuật theo những nguyên tắc và quy định như các năm trước.

  1.6. Về tọa đàm, lễ kỷ niệm

  - Tổ chức 15 cuộc tọa đàm nhân các Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và các triển lãm chuyên đề.

  - Tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam kết hợp với tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và tổ chức tại Hà Nội vào cuối năm 2017

  - Tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ và nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim - Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật.

  1.7. Về quan hệ Quốc tế:

  - Cử đoàn lãnh đạo của Hội sang làm việc với Hội Mỹ thuật Lào kết hợp với tổ chức Triển lãm giữa Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật Lào nhân dịp kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

  - Cử đoàn lãnh đạo Việt Nam đi thăm Hội Mỹ thuật Campuchia.

  - Mời 02 họa sĩ Lào và 02 họa sĩ Campuchia sang dự Trại sáng tác với các họa sĩ Việt Nam tổ chức tại Nhà sáng tác của Bộ Văn hóa.

  - Tiếp tục thực hiện việc gửi thư chúc mừng, chúc mừng năm mới và tặng lẵng hoa nhân ngày quốc khánh đối với các sứ quán các nước có quan hệ với Hội Mỹ thuật Việt Nam.

  2. Hoạt động của các tổ chức trực thuộc Hội:

  2.1. Ban Chấp hành: Họp thường kỳ lần thứ 6 (tháng 3/2017) và lần thứ 7 (tháng 9/2017). Tăng cường ý thức trách nhiệm và hoạt động của các Uỷ viên Ban Chấp hành theo chức trách nhiệm vụ đã được phân công. Uỷ viên Ban Chấp hành có trách nhiệm báo cáo, nhận xét, đề xuất các hoạt động của Hội theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

  2.2. Ban Kiểm tra: Họp thường kỳ lần thứ 3 vào tháng 9/2017. Ban Kiểm tra thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Hội và Quy chế hoạt động. Đề xuất và giải quyết kịp thời các đơn thư, ý kiến của Hội viên với Ban Thường vụ và Ban Chấp hành.

  2.3. Hội đồng Nghệ thuật: Các thành viên Hội đồng Nghệ thuật tăng cường theo dõi các hoạt động sáng tác và công bố tác phẩm của Hội viên. Nhận xét và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sáng tác để Ban Thường vụ và Ban Chấp hành xem xét cải tiến công tác tổ chức các hoạt động sáng tác, bổ sung vào kế hoạch hoạt động chuyên môn. Thành viên các Hội đồng Nghệ thuật sắp xếp thời gian để tham gia các Hội đồng thẩm định và chấm giải thưởng của Hội cũng như tham gia các Hội đồng do các cơ quan ngoài Hội mời.

  2.4. Ban Chấp hành Chi hội: Thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động Chi hội. Nắm chắc tình hình sáng tác, sinh hoạt của Hội viên trong Chi hội để đề xuất với Ban Thường vụ và Ban Chấp hành TW Hội những hoạt động cụ thể về chuyên môn và công tác Hội viên theo quy định. Các Ban Chấp hành Chi hội quan tâm đến việc vận động sáng tác và tham gia Triển lãm Mỹ thuật các khu vực năm 2017. Quan tâm phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật địa phương, đặc biệt là hoạt động nhân ngày truyền thống Mỹ thuật Việt Nam 10/12/2017. Ban Chấp hành Chi hội các địa phương cần quan tâm việc thu Hội phí hàng năm và báo cáo kết quả thu chi Hội phí về Ban Thường vụ Hội. Gửi danh sách những Hội viên không đóng Hội phí từ 2 năm trở lên để Ban Chấp hành xem xét xóa tên vào kỳ họp lần thứ 7 tháng 9/2017. Tăng cường hoạt động theo phương thức xã hội hóa.

  2.5. Câu lạc bộ Mỹ thuật: Câu lạc bộ Mỹ thuật tăng cường hoạt động theo phương thức xã hội hóa. Đề xuất nội dung triển lãm, tên triển lãm và vận động sáng tác để có các tác phẩm tốt cho các triển lãm do Câu lạc bộ tổ chức. Các Câu lạc bộ tiến hành nắm lại danh sách thành viên đăng ký hoạt động trong Câu lạc bộ của mình. Tiến hành thu Câu lạc bộ phí để có thêm kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ.

  3. Công tác Hội viên:

  - Xét kết nạp Hội viên mới năm 2017.

  - Quan tâm công tác thu hội phí và Quỹ Mỹ thuật để có nguồn thu chi vào các công việc không được Nhà nước cấp kinh phí.

  - Tiếp tục thực hiện xã hội hóa các hoạt động mỹ thuật.

  4. Về công tác tổ chức:

  Đối với các đơn vị trực thuộc Hội như Văn phòng TW Hội, Văn phòng đại diện phía Nam cần tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng công tác nhằm triển khai và phục vụ tốt các kế hoạch hoạt động của Hội, đảm bảo thực hiện công tác tài chính minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm. Các đơn vị sự nghiệp công lập như Tạp chí Mỹ thuật, Nhà xuất bản Mỹ thuật, Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền cần thực hiện theo các quy định về hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động có hiệu quả chuyên môn, quản lý nhân sự, tài chính, đảm bảo hoạt động lấy thu bù chi.

  4.1. Văn phòng TW Hội: Bám sát kế hoạch hoạt động của Hội năm 2017, triển khai các hoạt động nghiệp vụ theo Quy chế hoạt động của Văn phòng TW Hội đã quy định nhằm triển khai tốt kế hoạch công tác năm 2017 và các nhiệm vụ được Ban Thường vụ giao. Tăng cường tính kỷ luật, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch. Quản lý chặt chẽ giờ giấc làm việc, hiệu quả công việc. Tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, giúp đỡ nhau trong công việc. Đảm bảo thực hiện lập kế hoạch, triển khai kế hoạch và báo cáo, tổng hợp các hoạt động của Hội đúng quy định về nội dung và thời gian. Tập trung giải quyết vấn đề nhà đất hiện đang tồn đọng.

  - Về công tác tổ chức, Tiếp tục sắp xếp tổ chức biên chế và quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ của từng phòng và từng cán bộ công nhân viên để từng phòng, từng cán bộ công nhân viên có nhiệm vụ cụ thể, cán bộ chuyên sâu triển khai thuận lợi các công việc theo đúng thời gian, nội dung và các quy định của Hội cũng như của Nhà nước.

  + Tiếp tục xem xét bổ nhiệm cán bộ cho các đơn vị còn thiếu, trên cơ sở đúng quy trình và quy định định của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục giải quyết nghỉ hưu. Tiếp tục thực hiện việc nâng bậc lương theo niên hạn, vượt khung và trước niên hạn.

  + Tiếp tục làm tốt công tác thăm hỏi Hội viên, công nhân viên ốm đau, người mất, các chế độ đối với Hội viên, công nhân viên theo quy định.

  + Kịp thời triển khai việc bình bầu thi đua khen thưởng chính xác.

  + Tiếp tục công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, cử cán bộ đi học chính trị và chuyên môn do cấp trên tổ chức.

  - Về hành chính - quản trị, thực hiện các công việc về hành chính - quản trị theo quy định.

  + Thực hiện việc quản lý công văn, giấy tờ đi và đến.

  + Kiểm tra địa chỉ, điện thoại của các cơ quan và Hội viên để việc gửi công văn được chính xác.

  + Thực hiện tốt việc tặng lẵng hoa cho các triển lãm, gửi thư chúc mừng cho các sứ quán nước ngoài ở Hà Nội vào ngày lễ Quốc khánh. Chuẩn bị tốt việc tiếp khách của Hội. Chuẩn bị tốt cho các buổi họp, hội thảo, kỷ niệm của Hội.

  + Tiếp tục làm tốt công tác phát tạp chí cho Hội viên.

  + Quản lý chặt chẽ việc sử dụng xăng xe của cơ quan.

  + Quản lý tốt kho và tài sản của cơ quan, quan tâm đến việc phòng chống cháy nổ, trật tự, trị an của văn phòng và các đơn vị.

  + Tiếp tục làm tốt công tác hồ sơ nhà đất: Nhà 16 Ngô Quyền, Trung tâm Mỹ thuật Đương đại, Nhà xuất bản Mỹ thuật, Tạp chí Mỹ thuật; chuyển khu tập thể của Hội - 17 Thành Công về thành phố.

  + Chuẩn bị các điều kiện để chuyển Văn phòng TW Hội khi Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam triển khai xây dựng trụ sở 51, Trần Hưng Đạo.

  - Về kế toán - tài chính, thực hiện theo đúng các quy định tài chính của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của Hội, đảm bảo cân đối thu chi tài chính.

  - Về kế hoạch - nghiệp vụ, triển khai kịp thời các hoạt động của Hội theo kế hoạch đúng với các quy định của Hội. Việc triển khai các triển lãm, đi thực tế, trại sáng tác, hỗ trợ sáng tác, hỗ trợ lưu giữ phải thực hiện các văn bản chậm nhất trước 15 ngày (Quyết định, kế hoạch, lời giới thiệu, tờ gấp...). Làm tốt công tác tổng hợp, thống kê các hoạt động của Hội chính xác, đầy đủ.

  4.2. Văn phòng đại diện phía Nam:

  - Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam (Khu vực VI - TP. Hồ Chí Minh; Khu vực VII - Đông Nam Bộ và Khu vực VIII - Đồng bằng sông Cửu Long).

  - Xem xét bổ sung địa chỉ, số điện thoại Hội viên phía Nam, báo cáo về Văn phòng TW Hội sửa đổi kịp thời

  - Tăng cường tính kỷ luật, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch. Quản lý chặt chẽ giờ giấc làm việc, hiệu quả công việc.

  - Lập kế hoạch hoạt động năm của Văn phòng đại diện phía Nam và báo cáo thường xuyên, định kỳ về Ban Thường vụ theo quý, 6 tháng, năm theo quy định, đúng thời hạn.

  4.3 Nhà Triển lãm Mỹ thuật - 16 Ngô Quyền, Hà Nội:

  - Tổ chức tốt các triển lãm theo kế hoạch năm 2017.

  - Tiếp tục nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và tính chuyên nghiệp trong các triển lãm để xứng đáng là một trung tâm Triển lãm Mỹ thuật của cả nước.

  - Chú ý công tác phân công quản lý cán bộ công nhân viên đảm bảo thời gian làm việc và hiệu quả công việc theo quy định của Hội và Nhà nước, đặc biệt là công tác trực phòng triển lãm.

  - Cải tiến và nâng cao chất lượng trưng bày, pano cho các triển lãm, đảm bảo chất lượng nghệ thuật cao. Kịp thời in ấn các tờ gấp triển lãm đúng hạn.

  - Cần trấn chỉnh công tác bình bầu thi đua - khen thưởng đúng thực chất. Có chế độ khen thưởng đối với những cán bộ, công nhân viên có nhiều đóng góp cho hoạt động của Nhà Triển lãm. Tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, giúp đỡ nhau trong công việc.

  - Tiếp tục sửa chữa, bổ sung trang thiết bị để phục vụ tốt các triển lãm, công tác an ninh, phòng cháy chữa cháy.

  - Đảm bảo hoạt động tài chính lấy thu bù chi tiến tới đóng góp kinh phí cho hoạt động của Hội.

  4.4. Nhà xuất bản Mỹ thuật:

  - Phấn đấu năm 2017 xuất bản được 400 đầu sách, trong đó có 10% đầu sách mỹ thuật, bao gồm: sách lý luận phê bình, tuyển tập tác giả - tác phẩm, còn lại là các sách và văn hóa phẩm khác. Thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản.

  - Đảm bảo các sách xuất bản, đặc biệt là sách liên kết, quan tâm đọc duyệt nội dung và hình thức ấn phẩm trước khi duyệt in, cấp phép để không có sai sót về nội dung chính trị và các lỗi biên tập trong các sách xuất bản.

  - Nâng cao trình độ quản lý, biên tập và trình bày. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để có thể thu được lợi nhuận tài chính nhưng vẫn đi đúng mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của Nhà xuất bản.

  - Chú ý đến giờ giấc làm việc hiệu quả để thực hiện tốt việc lấy thu bù chi và nâng cao chất lượng xuất bản.

  4.5. Tạp chí Mỹ thuật:

  - Thực hiện tốt Luật báo chí và các quy định của Bộ Thông tin - Truyền thông về hoạt động báo chí.

  - Nâng cao trình độ quản lý của cán bộ và trình độ chuyên môn của Biên tập viên, đảm bảo chất lượng nội dung và mỹ thuật của Tạp chí. Cần cập nhật nhanh và rộng hơn nữa các hoạt động của Hội trên trang Thông tin điện tử.

  - Tiếp tục thực hiện xã hội hóa, tăng thêm nguồn thu, nâng cao số lượng phát hành Tạp chí rộng rãi.

  ***

  Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và kế hoạch công năm 2017 của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam trân trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

  Nơi nhận:

  - Ban Tuyên giáo TW;

  - Vụ VHVN;

  - Liên hiệp VHNT;

  - BCH, BKT;

  - Các đ/vị trực thuộc Hội;

  - Lưu KHNV;

  - Lưu VP./. (KB - KHNV).

  TM. BAN THƯỜNG VỤ

  Chủ tịch Hội MTVN

  (Đã ký)

  Hoạ sĩ Trần Khánh Chương

Share:         LinkHay.com

Các tin đã đưa