E-mail        Print        Font-size  
 • Thông báo triển lãm mỹ thuật "Không gian xanh" của Câu lạc bộ nữ tác giả Hội Mỹ thuật Việt Nam 2017

  Thực hiện kế hoạch triển lãm năm 2017 của Hội Mỹ Thuật Việt Nam, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3 và kỉ niệm 60 năm thành lập Hội Mỹ Thuật Việt Nam, Ban Thường vụ Hội MTVN giao cho Câu Lạc bộ Nữ tác giả tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Không Gian Xanh tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền - Hà Nội vào tháng 2 năm 2017.

  1.Tên triển lãm : Không Gian Xanh

  2. Nội dung tác phẩm:

  Đề tài: sáng tác về Thiên nhiên, môi trường và con người

  3. Đối tư­ợng tác giả tham gia triển lãm:

  Các nữ tác giả là hội viên Hội MTVN và thành viên CLB Nữ tác giả.

  4. Yêu cầu đối với tác phẩm tham dự triển lãm:

  4.1. Tác phẩm Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Trang trí là các tác phẩm mới sáng tác và các tác phẩm chưa trưng bày lần nào.

  4.2. Kích th­ước tối đa không quá 150cm, cả khung (đối với tác phẩm Hội hoạ, Đồ hoạ), kích th­ước nhỏ nhất không d­ưới 40 cm (trừ tác phẩm Đồ hoạ).

  5. Số l­ượng tác phẩm gửi triển lãm:

  Mỗi tác giả có thể gửi từ 01 đến 02 tác phẩm, các tác phẩm tham dự phải vào khung sẵn sàng để trư­ng bày.

  Phía sau tác phẩm ghi rõ họ tên tác giả, tên tác phẩm, chất liệu, kích thước, năm sáng tác, địa chỉ, điện thoại.

  6. Thời gian nhận tác phẩm:

  - Từ ngày 18/02/2017 đến ngày 20/02/2017

  7. Địa điểm nhận tác phẩm và triển lãm: Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền - Hà Nội (tác giả có nhu cầu xét hỗ trợ sáng tác tự ghi vào bản đề nghị xét hỗ trợ sáng tác tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền)

  8. Thời gian khai mạc: 17 giờ 00 Thứ tư, ngày 22/02/2017

  9. Thời gian toạ đàm, kết thúc và trả tác phẩm: 09 giờ Thứ ba, ngày 7/03/2017 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền - Hà Nội.

  Tại triển lãm, Hội sẽ xem xét nghiệm thu hỗ trợ sáng tác. Các tác giả là hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam với các tác phẩm mới được sáng tác, có nội dung chủ đề đúng với các đề tài như: Công nông nghiệp, thiếu nhi, miền núi, Cách mạng, lịch sử... đề nghị khai bản đề nghị nghiệm thu theo mẫu gửi lại Văn phòng Hội để tổng hợp và báo cáo.

  Trên đây là thông báo về Triển lãm Mỹ thuật Không Gian Xanh của Câu Lạc bộ Nữ Tác giả - Hội Mỹ Thuật Việt Nam . Có điều gì chư­a rõ, đề nghị các đồng chí liên hệ với Văn phòng Hội Mỹ Thuật Việt Nam - 51 Trần Hư­ng Đạo - Hà Nội. Điện thoại: 04. 39439594. Đề nghị đồng chí cũng thông báo tiếp cho các nữ tác giả ở các chi hội khác là hội viên Hội MTVN và thành viên CLB Nữ tác giả cùng biết.

  Rất mong các tác giả chuẩn bị tác phẩm tốt gửi đến tham dự để triển lãm thành công tốt đẹp./.

  KT. CHỦ TỊCH HỘI

  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC   

  Nơi nhận: (Đã ký)

  - Hội viên CLB Nữ Tác Giả

  Hoạ sĩ Lư­ơng Xuân Đoàn

  - L­ưu VP

  - L­ưu KH-NV

Share:         LinkHay.com

Các tin đã đưa