E-mail        Print        Font-size  
 • HỌA SĨ NGUYỄN CAO THƯƠNG (1918-2003)


  NGUYỄN CAO THƯƠNG còn viết là Nguyễn Kao Thương (sinh năm 1918 ở Chợ Mới, tỉnh An Giang, mất năm 2003). 1937-1942, ông từng theo học tại Trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương. Triển lãm ở Nhà Khai Trí Tiến Đức (Hà Nội), khách sạn “Continentale” Sài Gòn và Nhà hát lớn Sài Gòn. 1945, tham gia cách mạng ngay tại Sài Gòn, “lực lượng cộng hòa vệ binh cách mạng”.



  Họa sĩ Nguyễn Cao Thương


  Trong kháng chiến chống Pháp, ông gia nhập Quân đội Nhân dân, nổi tiếng với chiến công là người đầu tiên bắn rơi máy bay địch bằng súng trường (1947). Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, giảng dạy tại Trường Mĩ nghệ Việt Nam. Sau khi kết thúc chương trình nghiên cứu sinh tại Học viện Mĩ thuật Suricov (Mát-xcơ-va, 1959-1962), ông trở thành giảng viên Trường Cao đẳng Mĩ thuật Việt Nam. Hội viên, ủy viên Ban chấp hành Hội Mĩ thuật Việt Nam khóa 1 (1957-1983). Từ 1975, ông trở về miền Nam, từng giữ cương vị hiệu trưởng Trường Trung học Mĩ thuật Trang trí Đồng Nai.



  NGUYỄN CAO THƯƠNG – Bác Hồ thăm trận địa pháo phòng không Hồ Tây (1969), sơn dầu. Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam




  NGUYỄN CAO THƯƠNG – Mỏ thiếc ở Cao Bằng. Sơn dầu


  Thời trẻ, ông chịu ảnh hưởng mạnh của các trường phái ấn tượng và lập thể, nhưng dần dần, qua hai cuộc kháng chiến, ông đã tiếp cận được với phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa mang đặc tính Nga - để từ đó tìm cho mình một lối đi theo kiểu cách riêng của Việt Nam. Sử dụng duy nhất chất liệu sơn dầu, ông thường dựng tranh bố cục lớn, có chủ ý rõ rệt, với nhiều lớp cảnh, trong ánh sáng động và mạnh, thể hiện các đề tài chiến tranh cách mạng ở cả hai miền Nam Bắc, phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam và lãnh tụ: Bác Hồ thăm trận địa pháo phòng không Hồ Tây (1969, BTMTVN), Phụ nữ Ấp Bắc bịt họng pháo Mỹ (1985, BTMTVN), Đôi bạn chiến đấu keo sơn Bác Hồ và Bác Tôn (1990, Bảo tàng Mĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh), Đêm nay Bác thao thức (1993). Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật 2012.

Share:         LinkHay.com