E-mail        Print        Font-size  
 • LÊ VẤN VÀ HỒI ỨC BUÔN MÊ

  LÊ VẤN - Phố nhà gỗ. 2013. Màu nước. 21,35x50cm

  Hồi ức là nhớ lại… còn "Hồi ức Buôn Mê Thuột" là nhớ lại bằng tranh, hiện diện sinh động và cụ thể trong các tác phẩm hội họa mới hội đủ khả năng giãi bày, tâm sự, đối thoại với chính mình, đồng nghiệp và công chúng yêu mỹ thuật. Xem hơn 20 tác phẩm màu nước trên giấy trong tuyển tập "Hồi ức Buôn Mê Thuột". Thú vị ở chỗ anh chuyên sâu về một đề tài nhà cổ, nhà gỗ, buôn làng, phố xá cũ theo tôi đúng hơn là "một kiểu thức kiến trúc gỗ cổ độc đáo đậm bản sắc Tây Nguyên" một thời đã thực sự thức dậy cảm hứng sáng tạo và tìm được ý tưởng nghệ thuật "cố gắng giữ gìn những giá trị gỗ" như một tuyên ngôn nghệ thuật trong tuyển tập "Hồi ức Buôn Mê Thuột".

  Xem tranh màu nước trên giấy trong "Hồi ức Buôn Mê Thuột". Tôi gặp lại kỹ thuật "điều động nước" "nhuộm màu tinh tế trong tranh lụa" của Lê Vấn. Có khác chăng "điều động nước" trên vải khác với "điều động nước" trên lụa. Bởi lẽ mỗi một chất liệu đều có một vẻ đẹp đặc thù và luôn đòi hỏi tinh thông kỹ thuật khác nhau.  LÊ VẤN - Phố nhà gỗ. 2013. Màu nước. 18,35x50cm


  LÊ VẤN - Phố nhà gỗ. 2013. Màu nước. 24,35x50cm  Tranh màu nước trên giấy của Lê Vấn khá tinh tế.

  Màu nước trên giấy là một chất liệu giản dị, dễ kiếm, tiện dụng với kỹ thuật "điều động nước" sao cho trong trẻo mịn màng giàu chất hiện thực và chất thơ, ít màu, nhiều sắc kỹ thuật. Sắc chính là cái nhụy của màu cũng như hoa đẹp, sự hấp dẫn của hoa, tất cả tùy thuộc vào nhụy hoa. Đặc biệt vẽ về một kiểu thức kiến trúc gỗ Buôn Mê Thuột, Lê Vấn đã biết khai thác hai sắc màu "đỏ và đen" hiện diện trong đời sống các dân tộc thường nhật và trong các lễ hội đã tạo nên bản sắc văn hóa nghệ thuật Tây Nguyên. Nổi trội hai màu đỏ - đen ẩn hiện trong hầu khắp các tác phẩm phấn màu. Sự hài hòa của hai sắc màu đó đã tạo nên cái duyên cái đẹp trong không ít tác phẩm theo hai chiều không gian: thiên về không gian gần như thật Phố nhà gỗ 24, Phố nhà gỗ 2, Phố nhà gỗ 5, Đường về phố 2 thiên về không gian ước lệ thuận mắt như Nhà gỗ số 9, Nhà gỗ 28, Nhà gỗ 4, Nhà gỗ 5… Với một chất liệu màu nước vẽ trên giấy hội đủ khả năng truyền tải cảm xúc tươi nguyên trước con người và cảnh vật Buôn Mê Thuột phong phú phong cách nghệ thuật hiện thực giàu chất thơ. Tranh màu nước của Lê Vấn cần tiếp tục phát triển tạo nên một thương hiệu tranh màu nước Lê Vấn.

  Cái khó của một triển lãm cá nhân chuyên sâu về một đề tài cũng như một tuyển tập tranh màu nước "Hồi ức Buôn Mê Thuột" nếu không khéo dễ dẫn tới đơn điệu. Rất mừng Lê Vấn đã biết khai thác những hình thức tạo hình vốn có của nhà gỗ, nhà cổ đã thực sự làm phong  phú hình thức tạo hình trong một triển lãm.


  Bảo Hân

Share:         LinkHay.com